Skippa tvätten och plantera träd

Som gäst på Vår Gård i Saltsjöbaden kan du välja att hänga en liten träplanka på dörren, för att visa att handdukar och lakan inte behöver tvättas. På plankan står det “Idag har ett träd planterats”. När gästerna väljer att hoppa över tvätten kan ett träd per gäst och natt planteras genom Vi-skogen.

Att Vår Gård i Saltsjöbaden skulle samarbeta med just Vi-skogen var ett enkelt val, menar hotell- och konferenschef Susanne Larsson. Vi-skogens arbete mot fattigdom och klimatförändringar, i samband med den gemensamma kopplingen till Kooperativa Förbundet, gjorde det självklart.

– Det som tilltalar mig särskilt med Vi-skogens arbete är att man gör enkla saker, som att plantera träd, som påverkar stort, säger Susanne Larsson.

Susanne Larsson. hotell- och konferenschef på Vår gård

Redan 1924 förvärvades Vår Gård av Kooperativa Förbundet och blev kursverksamhet för utbildning av KF:s butikspersonal och chefer. Idag är Vår Gård en konferens- och hotellanläggning för stora och små sällskap som värdesätter hållbarhet, omtanke och engagemang.

– Det är ett otroligt slösande på både miljö och ekonomi att vi tvättar onödigt mycket som inte behövs. Hemma tvättar man ju inte sina lakan och handdukar varje dag. Att hänga träplankan på dörren är en enkel handling för våra gäster som ger stor effekt, menar Susanne, som också koordinerar Vår Gårds hållbarhetsarbete.

Vi-skogens arbete med agroforestry, att genom lokala partnerorganisationer utbilda småskaliga jordbrukare i östra Afrika i att plantera träd varvat med grödor, ger ökade skördar och inkomster för bönderna.

– Det är en fantastisk metod och jag älskar de personliga berättelserna om hur människors vardag påverkas. Det är så många faktorer som förbättras, till exempel att barnen kan få gå i skolan, säger Susanne.
– Att slå ihop att stötta människor att ta sig ur fattigdom och samtidigt arbeta för ett bättre klimat, jag kan inte tänka mig en bättre kombination.

Hållbarhet är starkt förankrat i Vår Gårds värderingar och Susanne berättar att de arbetar med hållbarhet i många led.
– Vi jobbar aktivt med hållbarhet och vill hela tiden vara bättre. Det gäller maten, att reducera matsvinn, att det finns laddstationer för elbilar och att vi aktivt väljer vilka vi arbetar med och vilken energi som köps in.

Vi-skogen ger också ett mervärde, menar Susanne, eftersom gästerna får möjlighet att vara med och påverka.
– De får göra ett aktivt val. Vi får ofta kommentarer om att det är en bra grej. Gästerna vill hänga ut skylten och bidra till en god sak.

Att välja att samarbeta med Vi-skogen var alltså en självklarhet. Och kanske kan det utvecklas.
– Vi tillhör ju samma kooperativa familj och vi är absolut öppna för ett utökat samarbete.