Utan tvekan Vi-skogen när Jordklok får välja

Lars Baric, VD på Jordklok

Ända sedan starten har Jordkloks kunder haft alternativet att plantera träd när de gör ett köp. För Jordkloks grundare är Vi-skogens metod överlägsen vad gäller att värna om klimat och människa. "Vad Vi-skogen och Jordklok främst har gemensamt är att vi tänker på kommande generationer", säger Lars Baric, VD.

När Jordklok startades av Lars Baric och hans barndomsvän Jacob Kamras för 15 år sedan var de pionjärer inom försäljning av hållbara och miljövänliga produkter för kroppen och hemmet i Sverige.
– Vi ville att det skulle vara enkelt att göra bra val. Att du skulle kunna få tag på hållbara artiklar även om du bor på landet och utan att springa omkring till fem olika butiker, säger Lars och berättar om hur Jacobs lilla etta till en början användes som både kontor och lager.

Sedan dess har Jordklok blivit den främsta webbshoppen i sitt slag i Sverige. Ända sedan starten har Jordkloks kunder haft möjligheten att donera träd i Vi-skogen vid sina köp. I perioder har företaget även skänkt en del av sin omsättning. Det handlade om små donationer i början men i takt med att företaget växt har Jordklok planterat alltfler träd per år. 33 771 träd har det blivit totalt.

 

– Utmaningen är att visa kunden på det lilla utrymmet vi har hur bra Vi-skogens arbete är. Att det inte bara handlar om att plantera ett träd utan är oerhört mycket mer än så.

Det var Lars barndom på Kap Verde som väckte hans medvetenhet kring trädplanterings betydelse.
– På Kap Verde förstod jag vilken skillnad ett träd kan ha. När portugiserna kom dit högg de ner en stor del av skogen vilket har gjort att det som återstår är ett månliknande landskap och landet är väldigt beroende av import och bistånd trots att klimatet är fördelaktigt för att odla.

När Jordklok undersökte vilka organisationer i Sverige som hade koll på läget blev Vi-skogen ett självklart val.
– Det var utan tvekan ni. Det finns många organisationer som planterar träd men Vi-skogen har något som många andra inte har – långsiktigheten. Jag har själv sett stora trädplantages men utan fungerande ekosystem. Effekterna blir istället översvämningar och andra naturkatastrofer och så har du klimatförändringarna på det, det blir inte direkt ett framgångsrecept.
– Det räcker att titta på nyheterna en dag så blir man medveten om på vilket sätt man behöver arbeta. Det är tufft kring Victoriasjön där Vi-skogen finns, det gäller ha en långsiktig plan.

Lars menar också att vad som förenar Jordklok och Vi-skogen är fokus på kommande generationer. Och att utbilda dem.
– Ni utbildar människor i att tänka hållbart och ta hand om naturen omkring sig, och att de kan bli entreprenörer, inte bara odla för eget bruk. Vi ser det som att vi har lite samma uppgift. Det är omöjligt att som konsument vara påläst vad gäller alla produkter, vad de innehåller och kommer från. Det vill vi som företag hjälpa våra kunder med, att sätta sig in i saker.