Mätning och verifiering

Vi-skogen mäter mängden växthusgaser som lagras in i träd och mark med hjälp av en globalt erkändinlagringsmetod. Metoden har utvecklats tillsammans med Världsbanken och Bio Carbon Fund. Genom att mäta den exakta mängden lagrade växthusgaser kan Vi-skogen sälja den som kollagringskrediter till företag och privatpersoner.

Mätmetoden är också certifierad av en av de största standarderna på marknaden; prisbelönta Verified Carbon Standard (VCS) https://verra.org/project/vcs-program/

En certifiering är viktig eftersom den säkerställer bland annat:

  • att kolkrediterna inte säljs flera gånger
  • att det ger en beständig och långsiktig klimatnytta
  • att utsläppsminskningarna regelbundet verifieras samt beräknas och kontrolleras av tredje part
  • att klimatnyttan inte skulle ha skett oavsett de resurser som investeras i projektet

Mer information

För att få mer information om hur vi räknar ut mängden koldioxid för klimatkompensation, vänligen kontakta givarservice så hjälper de dig!