Mätning och verifiering

Vi-skogen mäter mängden växthusgaser som lagras in i träd och mark med hjälp av en globalt erkänd metod. Mätmetoden har utvecklats tillsammans med Världsbanken och Bio Carbon Fund och är certifierad av en av de största kvalitets standarderna på marknaden; prisbelönta Verified Carbon Standard (VCS) . Genom att mäta mängden lagrade växthusgaser kan Vi-skogen räkna om resutatet till kolkrediter och sedan sälja dem som klimatkompensation till företag och privatpersoner.

En certifiering är viktig eftersom den säkerställer bland annat:

  • att kolkrediterna inte säljs flera gånger
  • att det ger en beständig och långsiktig klimatnytta
  • att utsläppsminskningarna regelbundet verifieras samt beräknas och kontrolleras av tredje part
  • att klimatnyttan inte skulle ha skett oavsett de resurser som investeras i projektet

Mer information
För att få mer information om hur vi räknar ut mängden inbunden koldioxid för klimatkompensation, vänligen kontakta givarservice så hjälper de dig!