Frågor och svar om klimatkompensation

Just nu går det tyvärr inte att klimatkompensera med oss. Tyvärr har vi valt att pausa vår försäljning av kolkrediter. Detta för att verifikationsprocessen av kolkrediter inte kunnat utföras av våra leverantörer som förväntat och vi ser ingen annan lösning än att pausa detta tills vi ser att verifieringen kommer igång.

Vad kostar det att klimatkompensera via Vi-skogen?

Vi-skogen har en pristrappa som börjar på 250 kr/tCO2 (exklusive moms), men blir lägre vid större volymer då organisationens administrativa kostnader per ton minskar vid större volymer.

Vi-skogen är inte en vinstdrivande aktör utan en ideell stiftelse med 90-konto, kontot är en kvalitetsstämpel för seriösa insamlingsorganisationer och regleras genom Svensk Insamlingskontroll. Det är därför viktigt att Vi-skogen håller nere sina administrativa kostnader och följer de regler som krävs för ett 90-konto. Vi-skogens huvudsyfte att bekämpa fattigdom bland småskaliga bönder i östra Afrika genom agroforestry och hållbara jordbruksmetoder. Vi-skogens priser sätts utifrån att organisationen ska vara en intressant samarbetspartner på en konkurrensutsatt marknad, utan att andra viktiga åtaganden åsidosätts.

Hur lite kan jag klimatkompensera för? 

Det minsta du kan klimatkompensera för är 1 ton. På grund av administrativa processer hos oss har vi inte möjlighet att hantera mindre kvantiteter. Klimatkalkylatorn avrundar till närmaste hela ton, vilket betyder att allt under 1ton avrundas upp till 1 ton.

Har jag någon ångerrätt om jag köper klimatkompensation?

Ja, samtliga kunder har ångerrätt i 30 dagar från att betalning inkommit. Läs mer i våra betalningsvillkor för klimatkompensation här.

Är klimatkompensation avdragsgillt? / Får en organisation/företag dra av sina kostnader för klimatkompensation?

Den 29 juli 2018 kom en dom från Högsta Förvaltningsdomstolen som innebar att klimatkompensation blev avdragsgillt för alla svenska företag. Det krävs dock att klimatkompensationen syns i bolagets marknadsföring eller på något sätt kan påvisa ökad försäljning. Vi-skogen tar inget ansvar för de lagar och regler som finns kopplat till detta, inte heller utlovar vi några garantier att klimatkompensationen kommer vara avdragsgillt i samtliga fall.

Är klimatkompensation momsbelagt?

Ja, från den 1 juli 2018 tillkommer moms på klimatkompensation då det kategoriseras som en tjänst.

Kan vi som företag skriva på vår hemsida att vi klimatkompenserar genom Vi-skogen?

Självklart ska ni berätta att ni klimatkompenserar. Alla företag som klimatkompenserar genom Vi-skogen får tillgång till ett digitalt kommunikationskit med bilder, texter och en ikon. När betalningen registreras hos oss skickas en länk till materialet automatiskt ut.

Vad är skillnaden på att plantera träd och på att klimatkompensera?  

Vid klimatkompensation räknar man ut hur många ton en viss aktivitet släpper ut och kompenserar för detta eller mer. Har man inte koll på sina utsläpp kan man använda Vi-skogens klimatkalkylator. Vill man ha hjälp med mer specifika och djupgående uträkningar så behöver man ta kontakt med en konsult inom området – vår givarservice kan förmedla kontaktuppgifter. Vi-skogen lovar sedan att binda så många ton koldioxid som ni betalar för genom trädplantering och hållbara jordbruksmetoder. Hur många träd som krävs för ett visst antal ton varierar med vilken sorts träd, hur snabbt de växer med mera. Därför räknar vi i ton koldioxid istället. Pengarna från försäljning av klimatkompensation öronmärks, d.v.s. pengarna går till ett visst projekt (i dagsläget Kenya Agricultural Carbon Project). Vi-skogens klimatkompensation verifieras av oberoende internationella granskare. Viktigt att komma ihåg att klimatkompensation bra metod för att göra något åt den klimatpåverkan som i dagsläget är svår att undvika. Det är dock ingen bra lösning på fortsatta okontrollerade utsläpp. 

Vill man istället skänka pengar till Vi-skogens ordinarie insamling eller bli månadsgivare så går pengarna till trädplantering och att utbilda bönder i hållbara jordbruksmetoder på andra ställen än till klimatkompensationsprojektet i Kenya. Pengarna går då exempelvis till utbildning i metoden agroforestry (samplantering av träd och grödor i jordbruket), trädklubbar på skolor, utbildning i jämställdhet m.m. Vi lär bönderna att blanda träd med andra grödor och bete för djur. Bönder vi utbildar har ofta bara odlat en enda gröda tidigare. När deras skörd slagit fel har de stått utan mat och inkomst. Men när bönder får utbildning och ofta också frön eller plantor av oss börjar de odla många olika grödor. De blir mindre sårbara, tjänar mer pengar, och får bättre chanser att ta sig ur fattigdom.  

Hur gör jag om mitt företag/jag vill komma igång med att klimatkompensera?

  1. Beräkna era utsläpp och kartlägg vad som genererar dem. Genom att få koll på era utsläpp och identifiera de handlingar som orsakar dem kan ni påbörja/utveckla ert hållbarhetsarbete.  Vill ni ha hjälp med att beräkna utsläppen kan ni använda er av Vi-skogens klimatkalkylator. Där kan utsläpp kring resor, evenemang, lokaler och vissa inköp räknas ut.Vi-skogen kan inte bidra med mer specifika utsläppsberäkningar eller strategier. Önskar ni hjälp med detta behöver ni ta kontakt med en konsult inom området – vår givarservice kan förmedla kontaktuppgifter.
  2. Reducera och undvik de handlingar som släpper ut växthusgaser och ersätt dem med klimatsmarta alternativ. Enkla tips är att gå över till webbaserade möten, resa mindre, byta till miljömärkt el och minska elförbrukningen samt välja vegetarisk kost på olika typer av event.
  3. Kompensera genom Vi-skogens klimatkalkylator för den resterande mängd (eller mer) av de utsläpp som inte kan undvikas.

Önskar du/ni mer fördjupad kunskap om klimatkompensation och hur Vi-skogen arbetar med klimatkompensation – så finns fler frågor och svar här.

Just nu kan vi bara erbjuda förköp av kolkrediter, eftersom coronapandemin har försenat registreringen av nya krediter från vårt klimatkompensationsprojekt. Så snart vi fått in de nya kolkrediterna i systemet kommer de förköpta krediterna att dras av.