Varför behöver vi klimatkompensera?

Världen står inför den trefaldiga utmaningen att hålla oss under 1,5 graders temperaturökning, samtidigt som människor anpassar sig till klimatförändringarnas effekter och vi förbereder oss på att försörja 9,8 miljarder människor år 2050.

Den ökade temperaturen resulterar i alltmer extrema väder som torka och översvämningar. Redan idag orsakar detta stora bekymmer för människor och djur världen över. Värst drabbas människor i fattiga länder som inte har möjlighet att stå emot de klimatförändringar som uppvärmningen för med sig. Världens rika länder har stått för merparten av dessa utsläpp historiskt och har därmed störst ansvar att minska dem. Adressering av livsmedelsförsörjning tillsammans med bekämpning mot klimatförändringar och markförstöring är en sammanflätad global utmaning där Vi-skogen gör en stor insats för förändring. Med ett gemensamt krafttag för minskade utsläpp och klimatkompensation som lagrar koldioxid i träd och mark kan vi vända den negativa utvecklingen.

Att klimatkompensera är bra för att det är ett sätt att arbeta med de utsläpp som man ännu inte lyckats komma åt/ åtgärda/ sänka. Genom Vi-skogens klimatkompensation kan man kompensera för dessa utsläpp, men det viktigaste är naturligtvis att man minskar sin egen klimatpåverkan. Medvetenhet om hur mycket växthusgaser som man släpper ut innebär att man kan sätta in rätt åtgärder för att minska påverkan på miljön. Exempelvis visar studier att företag som klimatkompenserar minskar sina koldioxidutsläpp tre gånger snabbare än de företag som inte klimatkompenserar. [1]

Klimatkompensation via Vi-skogen bidrar till att de globala målen uppfylls till 2030.

”Det är viktigt att inte se klimatkompensation som en lösning på fortsatta okontrollerade utsläpp – utan som en metod för att göra något åt den klimatpåverkan som i dagsläget är svår att undvika.

[1] The bottom line report 2015/Ecosystem marketplace

Med ett gemensamt krafttag för minskade utsläpp och klimatkompensation som lagrar koldioxid i träd och mark kan vi vända den negativa utvecklingen.

Klimatkompensera idag!

Mer information

Tillbaka till Klimatkompensation

Tillbaka till Klimatkompensation

Frågor och svar

Frågor och svar

Kontakt

Kontakt