Varför behöver vi klimatkompensera?

Världen står inför den trefaldiga utmaningen att hålla oss under 1,5 graders temperaturökning, samtidigt som människor anpassar sig till klimatförändringarnas effekter och vi förbereder oss på att försörja 9,8 miljarder människor år 2050.

Den ökade temperaturen resulterar i alltmer extrema väder som torka och översvämningar. Redan idag orsakar detta stora bekymmer för människor och djur världen över. Värst drabbas människor i fattiga länder som inte har möjlighet anpassa sig till de effekter klimatförändringen för med sig. Historiskt sett har världens rika länder stått för merparten av utsläppen av växthusgaser och har därmed störst ansvar att minska dem. En hållbar livsmedelsförsörjningt, att bekämpa klimatförändringar och andra miljörelaterade problem är en sammanflätad global utmaning där Vi-skogen gör en stor insats för förändring. Med ett gemensamt krafttag för minskade utsläpp och klimatkompensation som lagrar koldioxid i träd och mark kan vi vända den negativa utvecklingen.

Att klimatkompensera ger en möjlighet att komma tillrätta med de utsläpp som man ännu inte lyckats komma åt/ åtgärda/ sänka. Genom Vi-skogens klimatkompensation kan man kompensera för dessa utsläpp i projekt som både minskar klimatpåverkan och samtidigt ger en hållbar utveckling till lokalsamhällen. Klimatkompensation fungerar som komplement då det viktigaste naturligtvis är att minska sin egen klimatpåverkan genom att minskade sina utsläpp. När man klimatkompenserar går man igenom och tittar på hur mycket växthusgaser man släpper ut och vilken påverkan dessa har på klimatet. Den kunskapen skapar en medvetenhet och gör att man kan sätta in rätt åtgärder för att minska påverkan på miljön.

”Det är viktigt att inte se klimatkompensation som en lösning på fortsatta okontrollerade utsläpp – utan som en metod för att göra något åt den klimatpåverkan som i dagsläget är svår att undvika.”

Klimatkompensation via Vi-skogen bidrar till att de globala målen uppfylls till 2030.
Med ett gemensamt krafttag för minskade utsläpp och klimatkompensation som lagrar koldioxid i träd och mark kan vi vända den negativa utvecklingen.

Bonde Jane Atieno Omulo Fotograf: Elin Larsson

Med ett gemensamt krafttag för minskade utsläpp och klimatkompensation som lagrar koldioxid i träd och mark kan vi vända den negativa utvecklingen.

Klimatkompensera idag!
Bonde Jane Atieno Omulo Fotograf: Elin Larsson

Mer information