Tanzania

Edwin Kamugisha. Foto Elin Larsson.
Edwin Kamugisha. Foto Elin Larsson.
Vårt landskontor i Tanzania ligger i Mwanza och vårt arbete i landet fokuserar starkt på såväl miljöfrågor som att utrota fattigdom.

Tanzania har en befolkning på knappt 60 miljoner människor. Omkring två tredjedelar av befolkningen försörjer sig inom jordbrukssektorn. Vi-skogen samarbetar med ett flertal bondeorganisationer i olika delar av landet. Våra lokala partners organiserar bönder som odlar allt från kaffe till bananer och vanilj.

Kärnan i det arbete vi gör tillsammans med våra partners är att lära ut metoder för hållbart jordbruk som till exempel agroforestry. Agroforestry är en metod där träd planteras tillsammans med andra grödor för att ge rikare och mer varierade skördar.

Vårt arbete handlar också om att stärka våra partners att vara starka, demokratiska organisationer med hög kapacitet att ta vara på sina medlemmars rättigheter och ge sina medlemmar den kunskap och service de behöver för att kunna ägna sig åt hållbart jordbruk.

Just nu har Vi-skogen två projekt och ett övergripande program i Tanzania.

Vårt arbete i Tanzania

Smallholder coffee development project

i Tanzanias södra högland ger 24 000 kaffebönder och deras familjer mer mat på bordet och mer pengar i fickan.
Läs mer (på engelska)

Trees sustain life

är ett klimatkompensationsprojekt. Det gör utarmad mark bördig igen, ökar böndernas skördar, minska utsläppen av växthusgaser och hjälper människor att både bekämpa och anpassa sig till klimatförändringar.
Läs mer (på engelska)

ALIVE-programmet

bidrar till en hållbar utveckling som gör det möjligt för kvinnor och män som lever i en fattig situation att förbättra sin tillvaro.
Läs mer (på engelska)

MedTrees
Kartlägger trädsorter som kan användas både för biodiversitet och för medicinskt bruk och arbetar också för att öka hållbar odling av träd för traditionsenligt medicinsk användning.

Läs mer (på engelska)

Nyligen avslutat: Serengeti-Mara ecosystem project

arbetar för att vilda djur och människor ska kunna samsas som goda grannar trots att klimatförändringarna påverkat deras tillvaro i och intill ett av Afrikas största vilddjursreservat.
Läs mer