Postkodlotteriet stöttar projekt för hållbara demokratiska samhällen

Fotograf: Olle Hallberg, Röda Korset

Vi-skogen har tillsammans med Röda Korset beviljats över 9,7 miljoner kronor av Postkodlotteriet för att arbeta med hållbara flyktingmottagarsamhällen i Uganda.

– Det känns otroligt spännande att få jobba med Röda Korset. Våra verksamheter kompletterar varandra och tillsammans kan vi skapa en ökad förståelse för de utmaningar som flykting- och mottagarsamhällen ställs inför, men även öka insikten kring hur dessa utmaningar kan övervinnas, menar Vi-skogens generalsekreterare Anna Tibblin.

Pengarna går till projektet Hej Morgondag! – ett unikt samarbete i Uganda mellan Röda Korset och Vi-skogen för att förbättra utsatta flyktingars hälsa, säkra tillgången till dricksvatten, sanitet och mat, och öka näringsintaget. Genom en innovativ modell används ytan av den jordlott som flyktingar tilldelats på ett optimalt sätt. På 30×30 meter ryms såväl boende, sanitet, köksträdgård, träd, ved och regnvatteninsamling. Projektet syftar till att utveckla en modell för att bidra till hållbara samhällen med förbättrade levnadsvillkor för flyktingarna genom delaktighet och kunskapsutbyte.

Hej Morgondag! bidrar primärt till FN:s globala hållbarhetsmål 11, hållbara städer och samhället och hållbarhetsmål 4, god utbildning för alla.

– Det är mycket glädjande att Postkodlotteriet väljer att satsa på ett projekt som går ut på att stärka människor på flykt. Vi vet att ökad motståndskraft ser till att minska matbrist, sjukdomar och höja levnadsstandarden. Tillsammans med Vi-skogen kommer vi att kunna göra stor skillnad för en stor mängd människor, säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare för Röda Korset.

Projektet påbörjas i januari 2019.

Läs mer (på engelska)