Vi vet att att träden vi planterar med agroforestry gör nytta

Robert Ssekweyama och Maria Gorreti, Uganda, Vi-skogsbönder i Uganda som planterar träd i jordbruk. Foto: Mark Wahwai

Den senaste tiden har vi på Vi-skogen märkt av en ökad oro hos både privata givare och företag kring trädplantering. Vi har blivit kontaktade med frågor om träden vi planterar verkligen gör nytta. – Med över 40 års erfarenhet i östra Afrika, runt 160 miljoner planterade träd och 2,4 miljoner människor som har lyfts ur fattigdom kan vi lugnt svara ja på den frågan, säger Charlotta Szczepanowski, generalsekreterare på Vi-skogen.

På Vi-skogen har vi lärt oss att det krävs stor kunskap om träd och hur och var de planteras för att resultatet ska bli bra. Det vet vi eftersom vi har lärt oss den hårda vägen. När vi började plantera träd i Kenya 1983 för att förhindra ökenspridning lät nämligen framgångarna först vänta på sig – plantorna dog och bönderna vi samarbetade med var måttligt intresserade. Rubriker som ”Vi-läsarna lurade – inte ett grönt strå i Vi-skogen” spreds på svenska löpsedlar.

Dåvarande Vi-skogsledningen kopplade in en forskare från SLU som fick resa ner till Kenya. På plats uppmanades vi att inkludera den lokala befolkningen i vilka trädslag som skulle planteras och att satsa på trädplantering i kombination med jordbruk – agroforestry – vilket är det som vi sedan dess ägnat oss åt och blivit experter på.

– Vi känner oss trygga i det arbete vi gör, metoderna vi använder är evidensbaserade och vi har en expertkunskap inom organisationen med enormt kompetenta medarbetare i både Sverige och på plats i Kenya, Tanzania och Uganda, säger Charlotta Szczepanowski.

I Vi-skogens arbete står småskaliga bönder och deras familjer i fokus. När de får utbildning i agroforestry och andra hållbara jordbruksmetoder kan de långsiktigt öka sina skördar samtidigt som de är mer motståndskraftiga mot klimatförändringarnas effekter. Att plantera träd i jordbruk står nämligen mot både torka, översvämningar och jorderosion. Dessutom ökar den biologiska mångfalden. Träden är en otrolig win-win för både människa och natur.

Det arbete som Vi-skogen utför sker alltid i samarbete med lokala partnerorganisationer på plats. Stödet är helt frivilligt och bönderna själv har såklart rätt att bestämma vad de vill plantera och inte på sin mark. Agroforestry är den metod som vi använder i alla våra projekt, också de som planterar träd för klimatkompensation.

– Aroforestry är ett bra sätt att plantera träd på när det genomförs bra. Projekt måste vara implementerade av väletablerade organisationer med god kontakt med lokalbefolkningen, organisationer som är ödmjuka och lär sig av allting som händer och förändrar saker som inte fungerar. Det jag sett av Vi-skogen hittills bekräftar att de är allt detta, säger Flora Hajdu från SLU som har forskat på trädplaneringsprojekt i afrikanska lokalsamhällen, där Vi-skogens projekt har ingått.

Något som vi på Vi-skogen arbetar mycket med är uppföljning och utvärdering av projekten för att verksamheten hela tiden ska bli bättre. Med hjälp av våra partnerorganisationer i fält ser vi till att årligen veta hur många träd som planteras, mängden ton koldioxid som träden binder, hur många familjer som utbildas i våra metoder med mera.

– Vi heter Vi-skogen men jag vill återigen poängtera att vi planterar träd i jordbruk, inte stora skogar. Vi Agroforestry som vi heter på engelska är ett bättre namn, säger Charlotta Szczepanowski.

Agroforestry är en metod som börjar få mer uppmärksamhet också i Sverige och Europa, och framför allt för den motståndskraft den innehar mot i rådande klimatförändringar där extremväder slår till mot bönder i hela världen. Tillsammans med nätverket Agroforestry Network med medlemmar som Naturskyddsföreningen, Siani och SLU jobbar Vi-skogen för att metoden ska få ett större erkännande bland exempelvis beslutsfattare.