Vi-skogens arbete med klimatkompensation genom trädplantering

Sophia Pepela och Ignatius Nabutola, Vi-skogsbönder i klimatkompensations-projektet KACP (Kenya Agriculture Carbon Project). Fotograf: Emma Larsson

Med anledning av pågående mediegranskning av klimatkompensation publicerar vi denna text om våra klimatkompensationsprojekt:

Våra klimatkompensationsprojekt är en integrerad del av Vi-skogens bredare insatser för att främja agroforestry och hållbara jordbruksmetoder, vilket i sin tur syftar till att bekämpa fattigdomen bland småskaliga bönder. Genom att implementera agroforestry, där träd och grödor samplanteras och gynnar varandra, skapar vi en situation där både skörd och inkomst ökar, vilket direkt förbättrar levnadsstandarden för människor i östra Afrika.

Med över 40 års engagemang och närvaro i regionen har Vi-skogen utvecklat ett gediget kunnande och etablerat starka partnerskap. Vår långa historik av arbete i området ger oss inte bara insikt utan också förtroende och tillit hos de lokala samhällena. Genom vårt nära samarbete med partnerorganisationer och bönderna själva säkerställer vi att våra insatser är relevanta och effektiva. Vi mäter, följer och utvärderar våra projekt löpande och samtliga projekt granskas av tredje part regelbundet.

Vi strävar efter högsta möjliga standarder när det kommer till projektgenomförande och rapportering. Därför är det av central betydelse för oss att våra projekt granskas regelbundet av oberoende tredje part. Vi följer noggrant internationella riktlinjer och standarder för klimatkompensation, som exempelvis Verra och Plan Vivo, för att säkerställa transparens och trovärdighet i vårt arbete.

Sedan vår start 1983 har Vi-skogen planterat över 156 miljoner träd och förbättrat livsvillkoren för över 2,4 miljoner människor i östra Afrika. Genom att integrera klimatkompensation med vår övergripande strategi för hållbart jordbruk och fattigdomsbekämpning fortsätter vi att göra verklig skillnad för både människor och miljö i regionen.