Vi-skogen som gott exempel i radioinslag av BBC

I ett program producerat av BBC om hur klimatförändringarna påverkar bönder runtom i världen lyfts Vi-skogens arbete upp som en positiv motståndskraft. Vi-skogs-bonden Prisca Mayende från Kenya vittnar om hur träden och att odla enligt agroforestry har gjort henne motståndskraftig mot klimatförändringarnas effekter.

Efter att ha kämpat med sina skördar, odlat med bekämpningsmedel som snarare torkade ut jorden träffade Prisca Mayende från Kenya en person från Vi-skogen som berättade om fördelarna med att plantera träd och grödor tillsammans. Hon började plantera bananträd, sesbaniaträd och calliandra tillsammans med majs och bönor.
– Nu har jag 2800 träd på min gård! utbrister Prisca i radioprogrammet som BBC har producerat.
Att Prisca är övertygad om att agroforestry gör stor skillnad för henne är tydlig. Hon listar en rad fördelar snabbt, knappt utan att behöva tänka efter.
1. de ger skydd mot vinden
2. löven som faller ner på gör att fukten stannar i marken
3. löv och grenar fungerar som täckodling
4. kompostering
5. det ger ved och virke
6 . de binder koldioxid!

Också Vi-skogens anställda Monica Nderitu är intervjuad i inslaget. Lyssna här