När agroforestry kom till gården

Sedan bönderna Ramadhan Abdalla Wanyonyi och Zainab Nelim började plantera träd i sitt jordbruk har deras livskvalitet förändrats. Träden har tagit den friska luften och livet till gården.

Vi når Zainab och Ramadhans hus efter en skumpig färd på en slingriga vägar, förbi många småskaliga bönders gårdar, en bit utanför Kitale i Kenya. Här bor de på sin gård med sina tre barn. De är en av alla familjer som stöttas av Vi-skogen i området. Genom Vi-skogens partnerorganisation har de fått utbildning i agroforestry och andra hållbara odlingstekniker.
– Innan agroforestry var min gård död, säger Zainab.
– Det var torrt och svårt att odla, skördarna var oregelbundna, berättar hon.

– Nu är luften är friskare, det är fler fåglar, mer liv tack vare träden, fortsätter hon och visar Sesbania sesban-trädet som står bredvid henne.
Det är hennes favoritträd, det ger bra skugga till grödorna på marken, och dess djupa rötter håller jorden på plats vid regn och stark vind. Trädet attraherar även fjärilar och insekter på grund av sina blommor och är extremt bra på att fixera kväve i jorden.

Andra träd som paret planterat är mango, grevillea robusta och jackfrukt. Paret har sett till att odla kortsiktiga, torktoleranta och varierade grödor. Och de tillämpar tekniker som markövertäckning, kompostering och olika lösningar för att lagra vatten.

I närheten av deras hus ligger en mindre flod där sluttningen ner till vattnet har riskerat att drabbas av jorderosion. Men genom att utbildas i tekniker för att anlägga terrasser och plantera buskar och träd här har detta kunnat undvikas.

Ramadahn visar sina kompost. Där kravlar hundratals larver som är otroligt viktiga i det ekosystem som finns på gården.
– Genom larverna får vi ett organiskt gödningsmedel. Av dem skapar vi en slags spray som vi använder på våra grönsaker och som ger dem näring av växa. Vi säljer också larverna som djurmat så det är en viktig extra inkomstkälla för oss, berättar Ramadanh.


Familjen är alltså inte enbart agroforestrybönder utan driver ett i stort sett helt organiskt jordbruk.
Och även i torrare perioder har de klarat sig väl.
– Vi ser till att ha inhemska grönsaker året runt, på grund av det höga näringsvärdet, och under torrperioden sålde jag till grannar, berättar Zainab.