Ledningsgruppen

Följande personer ingår i ledningsgruppen för Vi-skogen.

Ledningsgruppen

Charlotta Szczepanowski

Generalsekreterare

Generalsekreterare för Vi-skogen 

Invald i styrelsen: 2019, arbetande ordförande från augusti 2022 till april 2023 då hon valdes som generalsekreterare. Dessförinnan chef för Hållbarhet och Kvalitet på Coop.
Född år: 1971
Andra betydande uppdrag: Styrelseledamot i KRAV. Tidigare erfarenhet av hållbarhetsarbete på Electrolux och Posten samt chef för hållbar utveckling på Riksbyggen. Tidigare ordförande i nätverket för hållbart näringsliv NMC.

Eva Åberg

Deputy Secretary General

Har tidigare arbetat som Internationell chef för Diakonia. Även haft flera andra roller i den organisationen bl. a controller för program och Afrikaansvarig. Eva har också arbetat som landchef för Afrikagrupperna i Namibia och på Föreningen för Utvecklingsfrågor.

Gudrun Boström

Regional Director Vi Agroforestry

Gudrun har varit aktiv i utvecklingsarbete på ett eller annat sätt hela sitt liv. Tidigare har hon varit landchef för Vi-skogen i Tanzania. Hon har också arbetat och bott i Zambia och Centralafrikanska republiken. I Sverige har hon haft flera olika typer av ledande roller, både på myndigheter och inom välkända organisationer.