Ledningsgruppen

Följande personer ingår i ledningsgruppen för Vi-skogen.

Ledningsgruppen

Anna Tibblin

Generalsekreterare

Eva Åberg

Verksamhetschef

Anna Ryberg

Chef Human resources

Ewa Rutqvist Holmstedter

Kanslichef

Andreas Dolk

Internationell chef

Marcus Lundstedt

Press- och påverkanchef