Träden är barnens hjältar

Fotograf: Mark Njoroge
Fotograf: Mark Njoroge
Barnen är inte skyldiga till klimatförändringarna. Men de får ta konsekvenserna. Kraftiga skyfall, torka och hunger leder till att barn dör, hämmas i utvecklingen och hindras till ett bra liv. Idag lever 160 miljoner barn i områden som riskerar svår torka, merparten av dem bor i Afrika. Men med stöd från Vi-skogen kan barnen ändra utvecklingen.

Vi-skogen jobbar med att utbilda skolelever i klimatförändringarnas effekter. På Vi-skogens trädklubbar lär sig skolbarnen att plantera träd som skyddar mot torka, översvämningar och hunger. De får kunskaper om att träd ökar skördarna och ger pengar till utbildning. Träden kan vara startskottet för en grönare framtid, trots klimatförändringarna!

HJÄLP FLER BARN ATT TA UPP KAMPEN MOT TORKAN!

– 1700 kronor räcker till att starta en ny trädklubb för 20 elever och driva den under ett år.
– 730 kronor räcker till att anlägga en köksträdgård på en skola där eleverna kan lära sig odling och även skörda grödorna för mat.
– 30 kr räcker till att utbilda en elev i agroforestry.

Ge en elev möjlighet att bli del av en trädklubb och lära sig om miljön, klimatförändringar och samtidigt förstå hur träd kan utrota både fattigdom och ge ett bättre klimat

Köp gåvobevis här