John_Nyanja. Foto Onyango Ayany.

John lämnar inget åt slumpen längre

John_Nyanja. Foto Onyango Ayany.
John_Nyanja. Foto Onyango Ayany.
På John Nyanjas gård i västra Kenya radar grödorna upp sig och blir till färgstarka skördar. Med små men många ansträngningar står den bra rustad mot klimatförändringarnas oförutsägbara krafter. Men så har det inte alltid varit.

När John Nyanja började med jordbruk var det av en slump. Han hade egentligen ingen särskild kunskap kring det, eller plan för sin gård i samhället Bungoma i Kenya. Saker som växtföljd, miljöskydd, vattensparande åtgärder och hur man kan förhindra jorderosion var för honom obekant. Den i dag blomstrande gården vittnar däremot om att de tiderna är förbi.

Sen John blev medlem i en självhjälpsgrupp som genom Vi-skogen lär sig agroforestry och andra hållbara odlings- och djuruppfödningsmetoder, har han lyckats bygga upp sin gård till motsatsen av vad den varit det tidigare. Så snart han lärde sig att göra sin egen kompost slutade han till exempel att använda konstgödsel. Han odlar också täckgrödor och använder en teknik där hans planterar nyttoväxter som stöter bort skadedjur.

John Nyanjas gård. Foto Onyango Ayany.
John Nyanja odlar en mängd olika grödor på sin gård. Foto Onyango Ayany.

Med glädje beskriver John att han i dag kan komma långt även med små ansträngningar och liten nederbörd. Hans jordbruk står bättre rustat mot de oförutsägbara effekterna av klimatförändringarna, och gör att han kan försörja sig.

Hör John själv berätta i videon nedan: