En mer hoppfull framtid!

Anajoyce Charles med sitt barnbarn från Tanzania. Foto: Katie O’Sullivan.
Anajoyce Charles med sitt barnbarn från Tanzania. Foto: Katie O’Sullivan.
Vi-skogens projekt Trees Sustain Life i Tanzania går 2022 in på sitt 14:e verksamhetsår. Projektet har inneburit säkrade skördar, bättre inkomster och en ljusare framtid för de deltagare som nu utexamineras efter tio år.

År 2008 startades projektet Trees Sustain Life i Tanzania. Målet med projektet har sedan start varit att uppmuntra småskaliga jordbrukare att utöva skogsbrukstekniker genom att belöna trädplantering och underhåll av träd, utan avverkning på minst tio år. Under 2021 besökte vi några av de 620 jordbrukare som varit en del av programmet i tio år och som under året utexaminerades. En av deltagarna är Anajoyce Charles i Kagera-regionen i nordvästra Tanzania.

Klimatförändringarnas effekter är påtagliga i Tanzania. Extrema väderförhållanden, som torka och översvämningar slår hårt mot de som redan lever utan några marginaler. Innan träden planterades på Anajoyces mark förstördes mycket av hennes skörd av stark vind och kraftiga regnfall. De träd som planterats på familjens mark fungerar nu som ett skydd mot förstörelsen som väderförhållandena orsakar. Anajoyce skörd och inkomster är säkrade och hon känner sig tryggare än någonsin.

– Skogslotten säkrar min pension, berättar Anajoyce när hon med ett av sina barnbarn på armen ser över sin mark.

Anajoyce Charles från Tanzania går genom sina odlingar med sitt barnbarn. Träden hon planterade för 10 år sedan hjälper familjen att stå emot klimat-förändringarnas effekter. Foto: Katie O’Sullivan.

Ett fokus på en mer hoppfull framtid återkom i fler av intervjuerna med projektets deltagare. Många upplevde att den biologiska mångfalden gynnats och att förekomsten av fåglar och pollinatörer hade ökat på deltagarnas odlingslotter. I jorden återfanns också fler daggmaskar. Daggmaskar har stor betydelse för bl.a. näringsämnens kretslopp vilket bidrar till att säkra och höja skörden. Dessutom nämnde varje bonde hur beskärningen av deras träd gav tillräckligt med ved så att de inte längre behövde ta från närliggande skogar för att koka vatten och tillaga mat.

En av de utexaminerade böndernas skogslott. Foto: Katie O’Sullivan.

Trees Sustain Life-projektet har hittills bundit 76 759 tCO2 genom plantering av 619 848 agroforestry-träd.

Läs mer om projektet på vår engelska web.