Avskogningen ska inte drabba Saidat

Saidat Nakayinga, Uganda. Foto: Linda Andersson
Saidat Nakayinga, Uganda. Foto: Linda Andersson
Kullarna runt Mpigi Ugandas står tomma. För sju år sedan började avverkningen av träd i området. Avskogningen leder till utrotning av växter och djurarter, ökenspridning, översvämningar, hunger och fattigdom. Den har också en betydande effekt på världens klimat och är en av de stora bidragande orsakerna till de klimatförändringar som sker idag.

För den enskilde bonden betyder träden skillnaden mellan att gå hungrig och att kunna äta sig mätt.  Avskogningen rör sig allt närmare böndernas husknutar. Men på Saidat Nakayingas gård grönskar det. Här skuggar mangoträdens kraftiga kronor den mognande majsen, samtidigt som de förser familjen med näringsrik frukt. Raderna med grön Caliandra ger foder till korna och hindrar jorden att försvinna från åkrarna. Skogsdungen med de nyligen planterade mahognyträden ger så småningom ved och timmer till gården.

Förändringen kom när Saidats familj blev medlemmar i byns bondegrupp.

– När Vi-skogen första gången besökte vår by så fick jag höra talas om trädplantering och vedsnåla spisar. Och nu när vi planterat träd på gården och byggt den nya spisen så är livet enklare. Jag behöver inte skogen för ved, det räcker långt med träden på vår egen gård.

Saidat och hennes man Sinaani Kanyanjwa delar på arbetet på gården och båda har genom Vi-skogen fått utbildning i agroforestry; att plantera träd och grödor tillsammans, att bygga vattendiken för att spara regnvatten och att kompostera med hjälp av löv från träden.

– Vi-skogen lärde oss hur vi bäst tar hand om jorden och vi började med gödning från djuren och komposten. Nu är jorden mycket bördigare och vi får bra skördar.

Idag behöver vi inte köpa någon mat alls.

De ökade skördarna gör också att familjen kan sälja en del produkter från gården. Mycket har redan hänt på gården, så Saidat kan drömma om mer.

– Jag vill köpa en ko, så att jag kan sälja min egen mjölk och mina egna kalvar. Då får jag pengar som jag kan spara och betala barnens skolavgifter, berättar Saidat.

För Saidats familj behövdes det bara några träd, en utbildning och hårt arbete för att se till att avskogningen inte drabbar dem. Nu bidrar deras plantering till att kullarna i området återigen börjar grönska.