Fred minns porlande bäckar

Fred Munialo och Beatrice Nelima. Foto: Elin Williams
Fred Munialo och Beatrice Nelima. Foto: Elin Williams
Solen står i zenit och den röda jorden virvlar upp som en dimridå runt bilen där jag åker, det är torrt. Men så fort vi rullar in på Beatrice Nelima och Fred Munialos gård omsluts vi av en vänlig grönska och fruktträd som bjuder på skugga och mango.

Men så har det inte alltid sett ut. Efter att ha genomgått Vi-skogens utbildningar har mycket hänt hos Beatrice och Fred. Deras hårda arbete har gjort att gården vi nu sitter på inte bara blivit mer lönsam än tidigare, den används också som ett praktexempel i det som kallas agroforestry, metoden för hållbart jordbruk där träd odlas tillsammans med grödor.

-Efter att ha börjat Vi-skogens utbildningar startade vi en grupp för bönder som bor i området så att de kan lära sig av oss, säger Beatrice som driver gården tillsammans med maken Fred. Familjen på den lummiga gården är ett exempel på hur ny kunskap kan förvandla livsförhållanden drastiskt, och paret beskriver oavbrutet nya tekniker de börjat använda, med mycket framgångsrika reslutat.

-Vi har gjort stora framsteg. Träden vi planterat gör jorden mer näringsrik och fuktig, och Vi-skogen har lärt oss att skörda vatten.

-Tidigare kunde vi aldrig äta frukost, nu äter vi tre mål mat om dagen, säger Beatrice.

Men livet som småskalig bonde i Kenya är hårt. Sedan de började Vi-skogens utbildningar har Fred och Beatrice planterat över 1500 träd, och trots att de hjälper till att hålla jorden bördig drabbas gården hårt av långa perioder av torka. Fred minns tillbaka på regnen några år tidigare, innan märkbara förändringar i klimatet nått den lilla Kenyanska farmen.

-Jag minns porlande bäckar som idag har torkat ut. Nu ser jag människor som står i långa köer för att hämta vatten, säger Fred.

Det är svårt att tänka sig, där man står i regnpölen och väntar på bussen i Sverige, att något så självklart för oss kan vara den största utmaningen i en annan människas liv.

-Vattenbrist är det största hotet för vår familj, berättar Beatrice som varje dag, fyra gånger om dagen går halvkilometern fram och tillbaka till vattenpumpen med tjugolitershinken. Innan utbildningarna var det ännu fler, och Fred menar att kunskap är nyckeln till hanteringen av vattenfrågan.

-Detta är något småskaliga bönder måste involveras i, för det påverkar hela samhället. Det är bara tillsammans vi kan lära oss och förändra, säger han.