”Helt plötsligt förstod jag”

Gissa på vilken sida Vi-skogen arbetat? Foto: Amunga Eshuchi
Gissa på vilken sida Vi-skogen arbetat? Foto: Amunga Eshuchi
Genom samarbete kan man lära sig mycket, inte minst hur träd kan göra skillnad för bördigheten.

Sommaren 2014 blev jag tillfrågad om jag ville bli ambassadör för Vi-skogen. Eftersom jag har ett stort intresse för miljöfrågor var jag inte sen att tacka ja. För att få fördjupad kunskap om Vi-skogen skickades jag på studiebesök till Kenya.

Jag skulle få träffa bönderna Vi-skogen jobbar med och se med egna ögon.

Vi börjar med ett informationsmöte på kontoret i Nairobi. Jag får se en satellitbild som visar utvecklingen över tid i ett av verksamhetsområdena. Jo då, det ser nog lite grönare ut. Men det är svårt att se ordentligt uppifrån rymden.

William Libusi, som planterade Vi-skogens allra första träd tillsammans med Sten Lundgren, ska ta oss till Kitale. Vi skumpar fram på vägar som ibland är oerhört gropiga. Det röda dammet är överallt. Det är varmt.

Samarbete som gör skillnad

Plötsligt befinner vi oss på en raksträcka i nedförsbacke. Vi ser långt framför oss. På den högra sidan av vägen är det grönt. Lummigt. Frodigt. På den vänstra sidan är det raka motsatsen. Torrt. Inga träd.

– Vad är det vi ser här? Varför är det så stora skillnader i vegetation? frågar jag William.

– Till höger har Vi-skogen samarbetat med småbönderna sedan många år. Marken på den vänstra sidan ägs av en storbonde som inte har varit intresserad av att samarbeta med Vi-skogen, så därför är det torrt på hans sida, svarar William, som om det vore en självklarhet.

Jag frågar honom igen:

– Men hur såg det ut på den högra sidan innan Vi-skogen kom då?

– Då var det kalt, som på den vänstra sidan.

– Men, alltså, HELT kalt?

– Ja.

Då plötsligt förstår jag. Jag blir helt tagen och ber William stanna bilen för att verkligen kunna smälta det han sagt. Det går upp för mig vilken skillnad träden verkligen gör för bördigheten hos de bönder Vi-skogen arbetar med. De följande dagarna får jag se fler exempel på skillnaden som Vi-skogen gör, på ännu närmre håll.

Jag får träffa änkan Mary Namukhosi, som gått från att inte kunna ge sina barn mat för dagen till att idag vara självförsörjande. Och många andra som, tack vare Vi-skogen och en stor dos energi, lyckats utveckla sin gård från en torr jordplätt till en grön oas. Hos samtliga finns det nu ett överskott med möjlighet att spara lite pengar varje månad, skicka barnen till skolan, investera i gården.

Jag kan lova att Vi-skogens arbete verkligen fungerar. För jag har sett det med egna ögon.

Böndernas arbetsinsats och viljestyrka kommer från dem själva. Men träden kommer från dig. I egenskap av ambassadör för Vi-skogen vill jag uppmana alla att plantera träd, så att ännu fler bönder kan göra samma förändringar som Mary gjort.