Påtåren som förändrade livet

I västra Uganda är kaffe en vanligt förekommande gröda på böndernas gårdar. Här har kunskapen och odlingarna gått i arv i generationer. Men de tidigare så blomstrande förutsättningarna för kaffebuskarna har förändrats. De senaste årens klimatförändringar, som inneburit torka och översvämningar, påverkar skördarna.

Det är inte bara den bördiga jorden som sköljs bort med regnet, förekomsten av sjukdomar som drabbar buskarna har ökat. Idag kämpar många småskaliga kaffebönder med att få ekonomin att gå ihop.

– En kväll vid middagsbordet bestämde vi oss för att nu fick det vara nog. Vi hade inga pengar att köpa tvål och än mindre betala skolavgifter till barnen. Vi bestämde oss för att sluta med kaffet, berättar Mozious Mbabaza.

För att säkerställa en inkomst bestämde sig familjen för att upprätta marken till betesmark istället för kaffe. De flesta kaffebuskarna på gården höggs därför ner. Här kunde kaffesagan ha nått sitt slut om inte familjen en dag kommit i kontakt med Vi-skogen. Genom projektet GREAN utbildar Vi-skogen tillsammans med flera bondekooperativ ugandiska kaffebönder i hållbara jordbruksmetoder och trädplantering. Kaffebönorna raffineras sedan i kooperativens egna fabriker och säljs via Fairtrade till olika delar av världen. Processen ger bönderna ett bättre pris än de hade fått på den lokala marknaden.

– Vi utbildades i att plantera träd för att ge kaffebuskarna skugga och att gräva diken och täcka marken med gräs för att hindra jorderosion. Vi beslöt oss därför för att ge kaffet en andra chans, säger Sam Muhereza.

Familjen fick också lära sig vikten av att skörda i etapper. Genom att endast plocka de röda frukterna höjs inte bara kvalitén på bönorna utan kaffeskörden blir tyngre och kan säljas till ett högre pris. De hållbara odlingsteknikerna har inneburit en stor förändring. De välväxta kaffebuskarna på gården har idag flera grenar med stora tättsittande klasar av gröna frukter som väntar på att få mogna. På flera ställen har familjen dessutom planterat nya buskar för att ersätta de som höggs ner. Arbetet har gett resultat snabbare än någon kunnat ana. De 50 kilo som familjen kunde skörda för ett par år sedan är idag ett minne blott. Hittills i år är skörden nära 300 kilo kaffe.

– Det känns som att vi har fått en ny chans. Kaffet betyder allt för oss idag och jag drömmer om att utveckla vårt jordbruk ytterligare, säger Mozious Mbabaza.

För att ta tillvara på allt som kaffeskörden ger har familjen utbildats i att tillverka briketter som kan användas istället för ved. Briketterna tillverkas av bland annat kaffebönornas skal och andra restprodukter från gården och kan sedan säljas eller användas vid matlagning.

– Förr var det en daglig kamp för att hitta ved men nu finns det ett alternativ som inte bara är bra för mig utan också för vår miljö, säger

Idag är alla familjens fyra barn i skolan. För pengarna som blev över håller familjen på att bygga ett nytt hus. Mozious visar upp kooperativets logotype på en tom kaffeburk i köket. Det sista pulvret gick åt till koppen hon drack under morgonen.

– Lukta, säger hon och sträcker fram burken.

– Så här luktar kaffet som förändrade vårt liv. En sak är säker, vi kommer aldrig sluta odla kaffe.