Entreprenörskap

121 000 kr

Ge 200 bönder möjlighet att delta i en utbildning i småföretagande. Genom utbildningen kan familjerna utveckla sina jordbruk samt få ny kunskap om hur förädling av jordbruksprodukterna ger skörden ett ökat värde.

Vad ska det stå på ditt gåvobevis?