Motverka torka

680 kr

Ge två familjer i östra Afrika utbildning i hållbara metoder för att ta vara på regnvattnet. Genom utbildning i att gräva diken, dammar eller brunnar kan deras skördar bättre stå emot torkan. Du får ett gåvobevis att ge bort.

Vad ska det stå på ditt gåvobevis?