Skolträdgård

4 800 kr

Anlägg en köksträdgård och ge utsatta elever kunskap i hållbara odlingsmetoder och förse dem med frön. Då får eleverna både ökad miljöförståelse och tillgång till skolmat vilket leder till bättre skolresultat.

Vad ska det stå på ditt gåvobevis?