Trädklubb

10 050 kr

Starta en trädklubb för 30 elever på en skola. Genom trädklubben får eleverna bla lära sig att plantera träd och förstå hur träden kan hjälpa till att utrota fattigdom och samtidigt bidra till ett bättre klimat.

Vad ska det stå på ditt gåvobevis?