Ett upprop från Vi-skogen: #StarkareTillsammans

Anna Zuberi, Kenya Foto Elin Larsson
Anna Zuberi, Kenya Foto Elin Larsson
Coronapandemin kan knuffa ut uppemot en halv miljard människor i fattigdom och göra att 130 miljoner fler än idag riskerar akut hungersnöd. Enligt FN kan fler dö av hunger än av viruset. Flera årtionden av utveckling riskerar att gå förlorade.

Coronapandemin kan knuffa ut uppemot en halv miljard människor i fattigdom och göra att 130 miljoner fler än idag riskerar akut hungersnöd. Enligt FN kan fler dö av hunger än av viruset. Flera årtionden av utveckling riskerar att gå förlorade.

Corona-pandemin har nått alla länder där Vi-skogen arbetar. Antalet smittade fortsätter öka, liksom dödsfallen. Gränser har stängts och hela samhällen släckts ner i försök att minska spridningen. Utvecklingen är allvarlig, för människors hälsa och ekonomi, men också för demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Det är dessutom de som lever i fattigdom och utsatthet som drabbas hårdast. De som inte har råd att bunkra mat, som saknar marginaler och tillräckliga skyddsnät. Som lever i länder där skördarna inte har kunnat tas om hand, där livsmedelskedjorna brutits och där viktiga lokala marknader stängts ned.

Vi-skogen arbetar med trädplantering och stöd till människor i länderna runt Victoriasjön. Grunden för vårt arbete är agroforestry – att plantera träd och grödor tillsammans. Det ger en bättre miljö, ökad tillgång till mat och större inkomster. Sedan starten 1983 har Vi-skogen bidragit till att plantera över 134 miljoner träd, och under de senaste tio åren stöttat drygt 2,4 miljoner människor att ta sig ur fattigdom. Därmed har vi bidragit till att förbättra människors levnadsvillkor och öka deras motståndskraft. Det är vi oerhört stolta över. Men många resultat riskerar nu att gå om intet. Corona-krisen sätter fokus på världens orättvisor. Den sätter vår medmänsklighet på prov.

Samtidigt är det när frågorna blir synliga som de är möjliga att lösa. Vi-skogen kommer därför att fokusera mycket mer på rätten till mat under hungerkrisen. När gränser öppnas och människor återigen kommer att kunna röra sig fritt kommer det sedan att finnas akuta och omedelbara behov av att komma i arbete och få igång lokala ekonomier.

Genom kampanjen #StarkareTillsammans arbetar Vi-skogen nära partnerorganisationer i Östafrika som drabbats hårt av krisen. På kort sikt vill vi säkra att småbrukare kan producera mer mat, genom agroforestry och andra hållbara jordbruks- och skogsbrukstekniker. Särskilt viktiga är kvinnor och unga. På lite längre sikt vill vi minska sårbarheten för framtida kriser genom att bygga upp trygga matsystem som inkluderar människor som lever i fattigdom.

Inget land kan lösa krisen på egen hand. Om inte de mest sårbara länderna kan hantera pandemin, kommer ingen att lyckas. Vi har råd med global rättvisa. Vi har inte råd att låta bli. Den värld vi vill ha efter krisen definieras av hur vi agerar här och nu. Vi vet inte hur framtiden ser ut, men vi vet med säkerhet att vårt stöd och global solidaritet kommer att vara viktigare än någonsin.

Vi vet att människor är starkare tillsammans.