Tillsammans kan vi stoppa Hungerpandemin

Coronakrisen påverkar oss alla, men de som står utan reserver drabbas hårdast. Utöver de 700 miljoner människor som redan lägger sig hungriga varje kväll, riskerar ytterligare 130 miljoner att drabbas av akut hungersnöd på grund covid-19. Enligt FN är coronavirusets effekt på ekonomier och samhällen så allvarlig att fler kan dö av hunger än av själva viruset. Nästa pandemi är redan här – Hungerpandemin.

Stängda marknader, förbud mot att jobba på åkrar och uteblivna skördar är några av de konsekvenser som restriktionerna mot smittspridningen i världen får. Priserna på basfödan majs har mångdubblats i flera länder. Kaffefabriker i Kenya stänger och colombianska bönder har utegångsförbud och kan inte ta hand om sin skörd. Daglönearbetare i världens fattigaste länder står plötsligt utan inkomst och möjlighet till att köpa mat.

Tiden för att samarbeta och stötta våra medmänniskor är nu. Sverige är ett litet land, men vi har med vårt kooperativa arv gång på gång visat vår medmänskliga vilja att stötta och bidra. Oavsett om hjälpen behövs på hemmaplan eller någon annanstans – när krisen kommer går vi samman.

Tillsammans kan vi bidra till att lösa den akuta krisen. Vi måste säkerställa att bönder med småskaliga jordbruk kan fortsätta producera mer mat, både nu och på lång sikt – och på så sätt stå bättre rustade inför framtida kriser.

Vi är starkare tillsammans och tillsammans kan vi förhindra den största hungerkatastrofen som världen har sett på över 50 år.

Varje krona räknas och varje bidrag gör skillnad.