Vi-skogen godkända för skattereduktion

Du kan få upp till 3000 kronor i skattereduktion för gåvor som du har gett till gåvomottagare som är godkända av Skatteverket.

Skattereduktionen är på 25 procent av det sammanlagda gåvobeloppet. För att få skattereduktion måste varje enskild gåva vara på minst 200 kronor och det totala gåvobeloppet minst 2 000 kronor sammanlagt på ett år. Högsta beloppet som ger skattereduktion är 12 000 skänkta kronor och du kan få max 3000 kronor i skattereduktion.

Gåvor till Vi-skogen eller andra organisationer som godkänts av Skatteverket räknas. Vi-skogen blev godkända den 16 augusti 2019.

Läs samtliga villkor för skattereduktion på Skatteverkets hemsida.