Tack för att ni stödjer Vi-skogen!

Nedan hittar ni material som ni kan använda i era egna kanaler.

Material att ladda ner

Texter om Vi-skogen till internkommunikation och sociala medier

Ladda ner

Texts about Vi Agroforestry for internal communications and social media

Ladda ner

Mailsignatur svenska

Ladda ner

Mailsignatur english

Ladda ner

Facebook svenska 1200x628 px

Ladda ner

Facebook engelska 1200x628 px

Ladda ner

Instagram svenska 1080x1080 px

Ladda ner

Instagram english 1080x1080 px

Ladda ner

Webbild

Ladda ner

Kontakta mig med era frågor och funderingar

Peter Nordengren

Key account manager