Agroforestry Network

Att kombinera trädplantering och hållbart jordbruk, så kallad agroforestry, har på senare år lyfts fram som en av de främsta metoderna för en stark utveckling i fattiga länder, där klimatförändringarna redan är kännbara. En majoritet av jordens 700 miljoner extremt fattiga bor på landsbygden och är beroende av jordbruk för sin överlevnad.

Textlogo_low resFör att lyfta frågan om vikten av ett hållbart jordbruk som metod för fattigdomsbekämpning har Vi-skogen tagit initiativet till att bilda Agroforestry Network. Nätverket blir en plattform för att fler ska kunna tillämpa agroforestry i utvecklingsländerna. Initiativet ger svenska forskare och bistånds- och miljöorganisationer möjligheter till att dela erfarenheter och ”best practices”. På webbplatsen, www.agroforestrynetwork.org, samlas nyheter och forskning om användningen av agroforestry. På så vis skapas en faktabaserad kunskapskälla för beslutsfattare, näringsliv och allmänhet om metoden.

Med svensk forskning och mångårig fältpraktik i ryggen kommer Agroforestry Network att arbeta för att Sverige ska öka användningen av agroforestry som klimat- och biståndsinsats. Med rätt stöd kan agroforestry bli ett viktigt redskap för att nå åtagandena i klimatavtalet från Paris och FN:s globala hållbarhetsmål.