Barnen visar vägen till en grönare framtid

Fotograf: Mark Njoroge
Fotograf: Mark Njoroge
Monica är ordförande för Vi-skogens trädklubb på sin skola i Uganda. Här lär sig medlemmarna att plantera träd som skyddar mot torka, översvämningar och hunger. Och får kunskaper om att träd ökar skördarna och ger pengar till utbildning. Nu har Monica delat med sig av det hon lärt sig till sina föräldrar.

Genom projektet “Gröna skolor för bättre lärande” används trädgården på skolan där Monica går för att lära eleverna om ett hållbart klimat.

– Jag gick med i trädklubben för att det verkade roligt och för att få leka i leran. Men jag insåg snabbt att det handlade om mycket mer än så. Vi har fått lära oss hur man planterar träd, vilka träd man ska plantera och hur man sköter en grönsaksträdgård, berättar Monica.

Monica, trädklubbens ordförande. Foto: Mark Njoroge

- Jag gick med i trädklubben för att det verkade roligt och för att få leka i leran. Men jag insåg snabbt att det handlade om mycket mer än så.

Barnen tar sen med sina nya kunskaper hem och lär sina föräldrar vikten av att plantera träd, tekniker för att sköta sina köksträdgårdar, markövertäckning och kompostering.

– När jag såg hur bra det gick för våra odlingar på skolan, bad jag mina föräldrar att få använda en liten bit mark nära vårt hus. Där har jag nu kunnat plantera träd och en liten grönsaksträdgård, fortsätter Monica stolt.

Barnen är inte skyldiga till klimatförändringarna. Men de får ta konsekvenserna. Kraftiga skyfall, torka och hunger leder till att barn dör, hämmas i utvecklingen och får sämre möjligheter till ett bra liv. Därför arbetar Vi-skogen med att utbilda skolelever i klimatförändringarnas effekter.

På Monicas skola i Uganda lär sig både elever och lärare i trädklubben om vikten av att äta frukt och grönsaker och hur man odlar dem. De lär sig skörda regnvatten, hur de minskar, återanvänder och återvinner avfall och hur de kan kompostera matrester till bördig jord.

 

– Jag har lärt mig hur viktigt det är att ta hand om vår miljö. Nu ser jag på avfall som något jag kan använda. Och jag förstår hur jag genom avfallshantering kan skapa kompostgödsel, säger Monica.

Medlemmarna i skolans trädklubb lär sig också att göra miljöbedömningar av sin egen skola, hur man engagerar sig i organisationer på ett demokratiskt sätt och hur de kan lära ut miljövänliga metoder till sina skolkamrater.

Barnen och träden blir en del av vägen till en grönare framtid, trots klimatförändringarna.

Barnen är inte skyldiga till klimatförändringarna. Men de får ta konsekvenserna.