Donatile Nyiranzwna

Bättre skördar – med hjälp av mobilen

Donatile Nyiranzwna
Donatile Nyiranzwna
När Donatile Nyiranzwna och Mark Niionsaba böjer huvudena tätt ihop där de står mitt i Donatiles odlingar. Svaret på frågan de hade om grödorna hittar de direkt – i mobilen. En ny app har blivit en viktig del i utvecklingen av hållbart jordbruk, långt ute på Rwandas landsbygd.

– Jag har all information i mobilen. Det är en stor skillnad och gör mitt jobb mycket mer effektivt, säger Mark Niionsaba, som arbetar för Vi-skogen.

Han är en av de som nu fått tillgång till den nya appen ”M-SALM” – en kunskapsbank som hjälper fältarbetare och bönder att få korrekt information om grödor och odlingsmetoder.  Bönderna kan dessutom få information om väder och marknadspriser via telefonen, för att kunna planera sina odlingar bättre. Appen har tagits fram av Vi-skogen tack vare stöd från Postkodlotteriet.

Mer än 60 av alla rwandier har en mobiltelefon, och 99 procent av befolkningen bor i områden med mobiltäckning. Mobilen är därför ett användbart verktyg på flera sätt.

Donatile Nyiranzwna har fått stöd av Vi-skogen i två år, och sedan dess arbetat med att ställa om sitt jordbruk.

– Vi rapporterar våra resultat via sms. Det gör att vår bondeorganisation får feedback hur det går för mig. Förr var det agronom som kom hit och kontrollerade gården men nu klarar jag mig själv med stöttning av Mark, berättar hon.

Hon tycker att det blir lättare att förstå när Mark visar henne på telefonen direkt ute bland hennes egna grödor.

Mark Niionsaba menar att appen också kan hjälpa till att sprida viktig kunskap:

– Vi kan dela med oss kunskap till hela landet och till och med hela regionen. Vilka är marknadspriserna just nu? Finns det någon insekt eller andra skadegörare vi måste vara uppmärksamma på?

Ute på Donatiles gård slår hon ut med armen över gården som blomstrar.
– Idag odlar jag en massa olika träd. Jag har förstått hur bra de är för jorden. Jag älskar träd!