De ska utrota klimathot och fattigdom – med träd

I Rwanda är jorderosion och skyfall ett stort problem bland bönderna och för Laurence Mukandama ledde den utarmade jorden på gården till att hon förlorade sitt förstfödda barn.
I dag har hon fått hjälp av Vi-skogen att plantera träd och har nu råd att försörja sin familj.
– Om jag hade vetat vilken nytta träden gör så hade jag planterat dem långt innan, säger Laurence Mukandama.

Laurence Mukandama bor i Rwanda med sina åtta barn. När näringsrik jord försvann med regnen kunde familjen inte odla, vilket gjorde att de inte fick några inkomster. Laurence hade därför inte råd att gå med sin sjuka son till sjukhuset. Hans liv gick inte att rädda.

”Min skörd har dubblerats”
Fattiga bönder i östra Afrika drabbas hårdast av klimatförändringar som torka, översvämningar och jorderosion. Tack vare utbildningar från Vi-skogen har livet äntligen vänt för Laurance. Nu kan hon och familjen leva på sitt jordbruk. Idag arbetar Laurence med hållbara jordbruksmetoder där hon bland annat odlar i terrasser för att undvika jorderosion, har etablerat en köksträdgård och planterat träd som skyddar odlingarna mot regn och översvämningar.
– Tack vare hjälpen från Vi-skogen har jorden blivit bättre, min skörd har dubblerats och jag kan vara med i en spar- och lånegrupp. Nu för tiden oroar jag mig aldrig heller för att mina barn ska bli sjuka då vi har en försäkring så vi kan gå till sjukhus om något skulle hända. Om jag hade vetat vilken nytta träden gör så hade jag planterat dem långt innan, säger Laurence Mukandama.

”Små förändringar har gjort stor nytta”
Laurence ser även ljust på framtiden och hoppas att hon ska kunna köpa sig en ko så att hennes barn kan dricka mjölk varje dag och att de ska få råd att gå klart skolan.
– Jag har lyckats förändra mitt liv – nu vill jag visa andra. Jag är så lycklig över att min familj har klarat det, att vi i dag kan äta oss mätta, och jag har till och med börjat drömma om ett nytt hus. Jag är så lycklig nuförtiden att jag inte ens kan beskriva det med ord. Små förändringar har gjort stor nytta.

”Träd är ett kraftfullt verktyg”
Vi-skogen arbetar med att plantera träd och utbilda lokala bondegrupper i hållbart jordbruk, jämställdhet och ekonomi. Genom detta kan de ge utsatta människor i länderna runt Victoriasjön möjlighet att själva lyfta sig ur fattigdom – samtidigt som klimatet blir bättre.