”Människorna växer ikapp med träden”

Helen Sjöholm pratade kooperativ med Ildephonse Habiyakare. Foto: Marcus Lundstedt
Helen Sjöholm pratade kooperativ med Ildephonse Habiyakare. Foto: Marcus Lundstedt
Jag hade aldrig varit i Afrika förut när jag i egenskap av ambassadör besökte Vi-skogen första gången. Kontrasten mellan Sverige och Rwanda var stor. Det är svårt att greppa att bara tio timmar bort är förutsättningarna så helt annorlunda.

Lika lite som jag kunnat föreställa mig hur det skulle vara på plats i Rwanda, lika lite hade jag kunnat förbereda mig på de möten som jag fick vara med om.

Att Vi-skogen arbetar med miljöförbättring genom trädplantering är lätt att förstå. Men vad jag inte greppat på allvar innan jag fick uppleva det själv, är de positiva effekter som träden har för medlemmarna i kooperativen som Vi-skogen stödjer: det är inte bara träden som växer där, utan även människorna.

Jag träffade Apolinaire Mukaruzima, som berättade att utbildningen hon fått av Vi-skogen stärkt hennes självkänsla. Tidigare vågade hon inte prata inför andra eftersom hon som kvinna inte trodde att hon hade rätt att uttrycka sin åsikt, men nu mera vågar hon ta plats.

Ildephonse Habiyakare berättade att han fått en bättre och jämlikare relation till sin fru efter att ha gått med i kooperativet.

Efter att Dorothee Mukashemas man gått bort stod hon utan möjlighet att försörja sig själv och sina fem barn. När hennes liv var som tuffast lyckades hon, med hjälp av utbildning från Vi-skogen, skapa en spar- och lånegrupp och lära sig bruka jorden hon ärvt. Idag är hon självförsörjande, hennes barn går på universitetet och hon är ordförande för ett kooperativ med 780 medlemmar.

Träd och de kunskaper som Vi-skogen förmedlar kan betyda väldigt mycket, till och med livet. De kan vara skillnaden mellan hunger och att äta sig mätt. Jag har själv sett vad Vi-skogens stöd kan göra för en familj ekonomiskt, för jämlikhet och för barnens skolgång.

Stöd Vi-skogen, så att fler människor får chansen att förbättra sina liv. Ett träd kostar bara 20 kr – och varje träd gör skillnad.