Ett förändrat liv med agroforestry

Foto: Vi-skogen
Foto: Vi-skogen
Sedan Janepher Adelaide genomgick Vi-skogens utbildningar har mycket förändrats i hushållet. Jorden bär frukt och familjen äter sig mätta på vad de själva odlar. Janepher har blivit mer självständig och är delaktig i alla beslut. – Mitt hem är numera en fridfull plats, säger hon.

– Jorden var i dåligt skick och som en följd var skördarna dåliga. Jag kunde ingenting om köksodling och att hålla boskap.
Kenyanska Janepher Adelaide berättar om tiden på gården innan hon fick ta del av Vi-skogens utbildningar i agroforestry.
– Jag ser stor skillnad.

Det är inte bara skördarna som växt, också Janephers självförtroende.
– Sedan agroforestry kom in i mitt liv är jag mer säker på mig själv, mer självständig. Jag har tagit på mig ledarpositioner i mitt community. Jag stödjer andra kvinnor i att använda sig av agroforestry-tekniker och hjälper dem med att använda verktyg för att skapa ett mer jämställt hem.

Janepher berättar att hon får beundrande blickar när hon åker till marknaden för att sälja det hon producerar på gården. Hon tycker om att utbyta idéer med andra bönder och dela med sig av det hon har lärt sig.
– De som lyssnar och implementerar det jag berättar kommer sedan fram till mig och berättar vilken skillnad det gjort för dem på deras gårdar, inte bara vad gäller skördarna, utan i deras hem generellt.

I Janephers egna hem är saker helt annorlunda nu.
– Som kvinna var jag traditionellt sett inte tillåten att vara involverad i sådant som hade med marken och odlingarna att göra. Jag var inte tillåten att prata om pengar. Mitt jobb var att ta instruktioner och göra det jag blev tillsagd, berättar Janepher Adelaide.

Men sedan hon tagit del av Vi-skogens utbildningar, där hon inte bara lärt sig om hur man odlar utan också hur viktigt det är med jämställdhet, är hon numera delaktig i alla beslut och jag kan bestämma över många saker i hemmet. Också barnen är aktiva i arbetet på gården och får vara med och bestämma.
– Mitt hem är numera ett fridfullt hem. Jag är lycklig över att se mina barn glada, när jag ser att de njuter av ett mål lagat från produkter som vi odlat själva. Tack vare de tekniker jag lärt mig är jag en bättre bonde, jag har förbättrat jorden så att maten växer bättre och är mer näringsrik.