Happyness och Samson kämpar för jämställdhet

Happyness Samson och Samson Chacha Mwita. Foto: Elin Williams
Happyness Samson och Samson Chacha Mwita. Foto: Elin Williams

Nyamirende dyker inte upp om man googlar. Till den lilla byn i Tanzania leder bara grusvägar, men den är inte mindre verklig för det. Där, i ett litet hus gjort av jord och lera bor Happyness och Samson, som en förmiddag ska ge mig en lektion i jämställdhetskamp.

Happyness Samson och Samson Chacha Mwita för en övertygad kamp för att sprida vidare kunskapen om hur ett jämställt liv gynnar både män och kvinnor. Genom Vi-skogen har de fått utbildningar i jämställdhet och gjort stora förändringar i sitt hem.

En studie i medvetenhet

Happyness utbildar ledare för bondegrupper om könsdiskriminering och ojämlikhet. Men det första, och kanske största, steget togs hemma hos henne själv.
– Jag är gift, och ibland har mannen all makt och kvinnan har inget att säga till om. För mig är största förändringen att min man gått med på att vi ska äga all egendom tillsammans. Förut trodde min man att våra kor var hans egna. Det som var mitt var det som fanns i huset. Jag ägde knivarna i köket. Nu är det vi, tillsammans med våra barn, som är ägare. Beslut tas i familjen. Jag vet mina rättigheter, säger Happyness.
Happyness berättar om de olika förutsättningar som traditionellt getts till pojkar och flickor i området.

– Pojkar har varit prioriterade att gå i skolan. Flickorna skulle hämta vatten och jobba hemma, säger Happyness.

Det handlar om kultur

Som man har Samson stött på problem i kampen för jämställdhet, och han berättar att det svåraste med att arbeta med genusfrågor är de män som inte vill ändra sig.
–  De är inte redo för förändring, men jag försöker, försöker och fortsätter försöka. Några förstår till slut. Vi är vana vid att män är de som styr, även i familjen, där mannen äger allt. Det är ett arv vi har med oss. Men med teknologiska förändringar och allt som utvecklas så måste vi få bort de kulturer som underminerar kvinnor. Vi går mot en modern kultur, och vi måste hitta nya sätt att leva.

Den feministiska kampen har aldrig varit enkel, och jag frågar Samson hur det varit för honom som man att genomföra dessa förändringar.
– Det är en stor fördel. Vi har inga konflikter i familjen längre. Vi äger all egendom tillsammans och har bättre relationer med varandra. Vi jobbar tillsammans och det hjälper hela familjen samtidigt som vår gård går bättre, säger han. Det svåraste var inte att göra förändringar i den egna familjen, utan hos grannarna och i vårt samhälle.
– De som lever på som vanligt ser mig som en kvinna nu, och inte en man. De tror att jämställdhet mellan könen betyder att jag är ägd av en kvinna. Det är det svåraste, att få dem att förstå och acceptera förändringar, säger Samson.

 Förebilderna som aldrig ger upp

När människor är kritiska till vad Happyness och Samson har att säga, och till familjens nya sätt att leva förklarar Samson att han försöker utbilda dem och visa exempel på hur en familj kan utvecklas.

– Jag säger: hur kan du säga att det är dåligt när vi har noll konflikter i vår familj? Nu kan du bestämma om du vill leva kvar i gammal kultur, eller anpassa dig till ett modernt liv.

Det kostar 250 kronor att utbilda en person i jämställdhet. Genom att plantera träd i Vi-skogen hoppas vi att du vill vara med och ge fler kvinnor och män chansen till ett jämlikt liv! Ge din gåva här