Jane Lusweti. Foto Onyango Ayany.

”Jag är väldigt fri nu!”

Jane Lusweti. Foto Onyango Ayany.
Jane Lusweti. Foto Onyango Ayany.
Jane Lusweti har trätt fram som ledare i egen rätt. Tillsammans med sin familj strävar hon ständigt efter att utveckla sitt jordbruk, och att öppna upp nya möjligheter i sin egen roll.

Jane Lusweti föder upp höns på husets bakgård tillsammans med sin man. Spillningen använder de som gödsel för att odla majs på den två tunnland (knappt en hektar) stora gården i Bungoma i västra Kenya. De har slutat med butiksgödsel. Med hjälp av de resurser de har till hands minskar de uppfödningskostnaderna rejält. Gamla madrasser, till exempel, håller nykläckta kycklingar varma.

När Jane började med jordbruk producerade hon mindre än en säck majs efter skörden. Att lära sig om jordens bördighet och tekniker för att motstå klimatförändringar förändrade hur hon odlar. Hon har nu kunnat öka sin avkastning till den grad att hon vet att hennes familj kommer att ha mat hela året – och till försäljning. Hennes köksträdgård säkerställer att hon också har en god tillgång till grönsaker.

Med utbildningar från Vi-skogen har också andra kunskaper och möjligheter öppnat upp sig. Jane berättar att utbildningarna hon gått bidragit till en jämnare könsfördelning av arbetet i hemmet. Hon och hennes man har tillsammans med andra par på utbildningarna har lärt sig att kartlägga uppgifter i hushållet, se vem som typiskt tar vilka roller, och prata om hur de kan dela uppgifter mellan sig. Tillsammans har de gjort planer om vart de vill nå med sitt hushåll och jordbruk på sikt, och vad var och en i familjen behöver göra för att nå dit.

Utbildningarna i Vi-skogens regi har också gjort det möjligt för Jane och de andra att åka i väg, se andra jordbruk och träffa andra bönder för att få kunskap om nya jordbruksmetoder.

– Jag är väldigt fri nu. Om jag vill åka till Nairobi i en vecka för en kurs kan jag göra det, och så välkomnas jag när jag kommer tillbaka. Min man vet att allt jag lär mig där kommer jag att använda här hemma.

Jane har tillsammans med många andra kvinnor trätt fram som ledare i egen rätt. Snart vill hon också börja köra bil själv, för att kunna åka runt och sälja de höns hon föder upp.

– Var inte en fånge i ditt eget hem!, uppmanar hon sina medsystrar.

Med stolthet lyfter hon också fram en annan allt så viktig fördel som kommer med hennes kunskaper.

– Ekonomin blir allt bättre genom de här bra jordbruksmetoderna. Det finns ingen hunger.

Jane Lusweti i sitt grönsaksland. Foto Onyango Ayany.
Jane Lusweti i sitt grönsaksland. Foto Onyango Ayany.