Maesopsis Eminii

Kvinnor ska rädda skogen i Uganda

Maesopsis Eminii
Maesopsis Eminii

Naturskogen i Uganda har skövlats i en rasande takt. De senaste 25 åren har nästan två tredjedelar av landets skog försvunnit.

Skövlingen drabbar hela samhället och hårdast slår effekterna mot de bondefamiljer som bor i naturskogens utkanter. Men den negativa utvecklingen kan förhindras. I ett nytt unikt projekt finansierat av Postkodlotteriet ska Vi-skogen, tillsammans med lokala myndigheter och kvinnliga bondegrupper, skydda och återbeskoga Uganda. Kvinnorna ska utbildas i hur de kan återplantera och vårda skogen.

Tillämpa nya metoder för affärsutveckling

Genom att ta tillvara på skogens resurser och tillämpa nya metoder för affärsutveckling så som svampodling och biskötsel får kvinnorna samtidigt en möjlighet att förbättra livssituationen för sig och sina familjer. Tillsammans med kvinnliga trädhjältar kan Vi-skogen stoppa skövlingen och återbeskoga Uganda – ett träd i taget.