Låt oss dra nytta vår gemensamma styrka för att övervinna pandemin

För tre år sedan gick paret Benta Muga och Johan Oruko Vi-skogens utbildning i agroforestry, att kombinera trädplantering och odling av grödor på sin gård. Här är deras gård år två efter att de börjat plantera träd. I det tropiska klimatet kan träden växa åtskilliga meter varje år. Foto Amunga Eshuchi
För tre år sedan gick paret Benta Muga och Johan Oruko Vi-skogens utbildning i agroforestry, att kombinera trädplantering och odling av grödor på sin gård. Här är deras gård år två efter att de börjat plantera träd. I det tropiska klimatet kan träden växa åtskilliga meter varje år. Foto Amunga Eshuchi
Coronaviruset har skakat en hel värld. Den negativa påverkan på jordbruk, handel och transport är och kommer fortsätta att vara stor. Ett ökande antal nysmittade och döda rapporterats, vilket väcker stor oro, rädsla och stress bland människor runt om i världen. Coronaviruset är en global kris som kräver global solidaritet.

Vi-skogen tar effekterna av coronaviruset på allvar och samarbetar på olika nivåer för att förhindra spridning av sjukdomen. Vi uppmuntrar personal, regionala samarbetspartners och deras medlemmar att följa regeringars rekommendationer, inklusive handtvätt och social distansering.

Okumu Henry, 40 år, är flykting och deltar i ett av våra projekt i Palorinya, ett flyktingläger i norra Uganda. Han berättar att har varit rädd ända sedan viruset upptäcktes och tvingade honom att undvika allmänna utrymmen.

– Det här påverkar vår möjlighet till integration och det är särskilt svårt för oss som bor i ett flyktingläger, eftersom vi är beroende av stöd utifrån i form av matransoner och vatten. Om det minskar eller uteblir drabbas vi hårt, säger han.

– Vi arbetar med de allra mest utsatta och ser nu att de drabbas hårt av coronakrisen. De har inga statliga skyddsnät att luta sig mot, de kan inte arbeta hemifrån och de lever i miljöer där viruset snabbt kan spridas, säger Anna Tibblin, Vi-skogens generalsekreterare.

– Jag är orolig att mitt land inte har tillräckligt med resurser för att klara det här. Och jag träffar inte mina vänner längre på grund av regler om social distansering, vi kan inte arbeta tillsammans som tidigare, säger Joseph Itoka, bonde och medlem i BUDAFESO, en av Vi-skogens partnerorganisationer i Tanzania.

Joseph Itoka, är medlem i BUDAFESO, en av Vi-skogens partnerorganisationer i Tanzania.

Tidigare rörde sig människor fritt på de lokala marknaderna där de kunde köpa och sälja jordbruksprodukter. Grannar delade jordbruksredskap och odlade tillsammans under planteringssäsongen. Nu är det inte längre möjligt på grund av coronaviruset. Böndernas framtid ser dyster ut på grund av de restriktioner som genomförs för att stoppa viruset.

– Jag hörde talas om corona via radion. Sen dess vaknar jag varje morgon och ställer fram tvål och vatten så att mina barn kan tvätta händerna. När jag tar mina bananer till marknaden för att sälja dem finns det ingen där som kan köpa dem, säger Metrine Wasike, i bondekooperativet Kimaeti farmers, som stöds av Vi-skogen i Kenya.

Många tror att coronakrisen kan komma att slå hårt mot regionens redan bräckliga ekonomier även på längre sikt.

– Brist på jordbruksprodukter och utrustning kan komma att leda till matbrist när åkrarna inte kan skötas och ingen kan odla. Bönderna kommer få svårt att betala sina lån på grund av minskad försäljning. På sikt kan familjens ekonomi bli lidande, säger Amos Wekesa, miljö- och klimatrådgivare på Vi-skogen i Kenya.

Som exempel har Vi-skogen ett projekt i västra Kenya där över 20 000 småskaliga bönder är organiserade i 15 bondekooperativ. De berättar att stängda marknader och ett icke-fungerande transportsystem har påverkat handeln i regionen. Fram till den 3 april har Kenya registrerat 110 fall av coronasmitta och 3 dödsfall.

– Vi vet inte hur framtiden ser ut, säger Amos Wekesa.

Metrine Wasike från Bungoma, Kenya, medlem i bondekooperativet Kimaeti farmers.

– Vi har vidtagit flera förebyggande åtgärder som handtvätt med tvål, extra städning och social distansering på marknaden och vi använder det mobila systemet MPESA för att skicka och ta emot pengar, säger Rose Koech, bonde och medlem i Vi-skogens partnerorganisation Isei Multipurpose Cooperative Society.

– Vi är fortfarande i ett tidigt skede av den här krisen, men vi tror att många av våra planerade aktiviteter inte kommer kunna genomföras och vi kommer att behöva hitta alternativ. Att arbeta med mobilisering och organisering utan att människor kan träffas är svårt. Samtidigt är vi vana vid att arbeta i komplexa miljöer, och utmaningar är en del av vardagen för de människor vi arbetar med. Vi kommer att hantera den här utmaningen, men den kommer att kräva tid, innovation och samarbete, säger Anna Tibblin, generalsekreterare för Vi-skogen.

Vi-skogen arbetar nära sina partnerorganisationer och erbjuder krisstöd och rådgivning för att minska pandemins påverkan på individer, grupper och samhällen.

– Vi uppmuntrar bönder och bondegrupper i östra Afrika att dela med sig av sina historier om hur de hanterar coronakrisen, och vi kommer att stötta dem för att göra sina röster hörda, säger Lena Martens Kalmelid, regionchef för Vi-skogen.

– Låt oss dra nytta av vår gemensamma styrka och samarbeta för att övervinna denna pandemi, tillägger hon.