Med agroforestry äter familjen näringsrikt hela året

Eunice Atieno Lusi. Fotograf: Habil Onyango.
Eunice Atieno Lusi. Fotograf: Habil Onyango.
På grund av klimatförändringarna blev det allt svårare för Eunice Atieno Lusi och hennes familj att överleva på sin majsodling. Räddningen blev utbildning i agroforestry. Nu äter familjen näringsrik mat under hela året.

Eunice Atieno Lusi och hennes man har fem barn, två flickor och tre pojkar. Familjen bor på tre hektarer och är helt beroende av odling och försäljning av spannmål. Länge odlade familjen enbart majs. Men när klimatet förändrades blev det allt svårare att leva av att enbart odla en gröda. Under en period hade de bara mat under tre månader om året vilket gjorde att familjen levde i cykler av fattigdom och hunger.

Eunice Atieno Lusi. Fotograf: Habil Onyango.

Det var då som Eunice fick träning i att odla enligt agroforestry-metoden och att tänka mer hållbart. Familjens odlingar växte och mångfalden ökade. Familjen kunde odla bland annat yuca, grönsaker och bananer och skaffade dessutom mjölkkor och hade eget foder i form av gräs och träd.
Inte nog med att familjen nu kunde äta näringsrik mat under hela året. De lyckades också sälja det som de odlade så att flera av barnen kunde gå i skolan.

Pandemin påverkade dock familjens försäljning, särskilt under restriktionerna där Eunice förlorade de flesta av sina kunder. Men Eunice fick vara kreativ och hitta andra sätt att sälja på, bland annat på stora öppna marknader. Och Eunice håller hoppet uppe inför framtiden.
– Den kommer bli ännu bättre, menar hon.