På bilden: Raymond P Mushi är projektansvarig för Trädklubbarna på Vi-skogens partnerorganisation Mviwanya i Rorya-regionen, norra Tanzania.

”Min dröm är att utbilda 1 000 000 skolbarn i Tanzania”

Raymond P Mushi. Foto: Elin Larsson
Raymond P Mushi. Foto: Elin Larsson

För att stå emot klimatförändringarna i Tanzania finns en lika viktig som enkel lösning: att återplantera träd. Hoppet ligger hos skolbarnen i Vi-skogens trädklubbar.

Raymond P Mushi är projektansvarig för Trädklubbarna på Vi-skogens partnerorganisation Mviwanya i Rorya-regionen, norra Tanzania:

”Den största utmaningen i Tanzania är den allt längre torkan, eftersom de flesta bönder är beroende av regn för att kunna skörda. För 20 år sedan hade vi gott om träd och växter som skyddade marken, och problemen med miljöförstöring var små. Men problemen har ökat i takt med en allt större befolkning, eftersom folk hugger ner träd för att få virke att elda med. Vi måste återplantera träd och börja använda oss av nya, hållbara odlingsmetoder för att övervinna utmaningarna med klimatförändringarna.

Genom att utbilda framtidens bönder stärker vi Tanzania

Vår vision är att barnen, framtidens bönder, ska vara starka och fyllda av kunskap om miljöfrågor och hur man odlar med nya, hållbara och effektiva metoder som hjälper till att återställa de naturliga ekosystemen. På så sätt kommer de att vara motståndskraftiga mot klimatförändringarna. Det kommer att stärka hela Tanzanias ekonomi.

Mviwanya har hittills jobbat med 72 skolor och nått 20 000 elever. Min dröm är att utbilda 1 000 000 skolbarn i Tanzania. Om vi bara hade pengarna skulle det gå! ”

Hjälp fler barn att ta upp kampen mot torkan!
– 1700 kronor räcker till att starta en ny trädklubb för 20 elever och driva den under ett år.
– 730 kronor räcker till att anlägga en köksträdgård på en skola där eleverna kan lära sig odling och även skörda grödorna för mat.
– 30 kr räcker till att utbilda en elev i agroforestry. Detta räcker till en tvådagars utbildning, i en skolklubb med 20 elever.

GE DIN GÅVA HÄR!