Så förändrade träden familjens liv

Torka och översvämningar gjorde att den kenyanska familjen Otuma drabbades av dåliga skördar och jorderosion på sin mark. Som så många andra familjer i klimatutsatta områden kunde de inte äta sig mätta. Efter att de fick möjlighet att gå Vi-skogens utbildning i trädplantering och hållbart jordbruk har de fått bördigare mark och tredubblat sin skörd.
– Vi behöver inte längre oroa oss över tillgången till mat, säger Daniel Otuma.

På en gård i Kisumu, Kenya, bor familjen Otuma som består av Daniel, Synthia, James och Christin. För fem år sedan saknade marken helt träd och jorden var helt utarmad. Familjen insåg att de behövde lära sig mer om hur de ska odla trots torka och skyfall för att kunna försörja familjen och fick hjälp av Vi-skogen.
– Vi fick lära oss hur man planterar träd ihop med grödorna, såsom banan- och nötträd, och planera gården med diken. Det är tack vare det vi lärt oss på utbildningen som vi nu bland annat får 140 kilo mer majs än vad vi tidigare fick. Vi behöver inte längre oroa oss över tillgången till mat, idag kan vi leva på det vi får från våra odlingar, säger Daniel Otuma.

Träd minskar jorderosion

Träden som familjen har planterat ökar bördigheten för jorden, vilket leder till att de får mer grödor till sig själva, sina djur och till försäljning. Träden minskar också risken för jorderosion och fungerar som byggmaterial.
– På tre år har vi planterat 500 träd och våra grannar beundrar nu vår gård. Träden är inte bara bra för jorden – de är även tilltalande för ögat.

”Träd är ett kraftfullt verktyg”

Vi-skogen arbetar med att plantera träd och utbilda lokala bondegrupper i hållbart jordbruk, jämställdhet och ekonomi. Genom detta kan de ge utsatta människor i länderna runt Victoriasjön möjlighet att själv lyfta sig ur fattigdom – samtidigt som klimatet blir bättre.

Träd är ett kraftfullt verktyg i kampen mot såväl klimatförändringar som fattigdom. Vill du hjälpa familjer lyfta sig ur fattigdom? Bli månadsgivare idag