Träd mot tuff torka

Clement Alemreng, Kenya. Foto: Linda Andersson
Clement Alemreng, Kenya. Foto: Linda Andersson
Solen steker landskapet i Västra Pokot. Torkan är ett faktum. Men på familjen Clements gård frodas grönskan, tack vare de tusentals träd som man planterat under de senaste 20 åren.

– Förr kom den svåraste torkan med tio års mellanrum, men nu verkar den slå till allt oftare. Torkan här är tuff, berättar Alemreng Clement.

Det är 20 år sedan Alemreng och Teresa Clement mötte Vi-skogen för första gången. Och trots att det nu är länge sedan fältpersonalen lämnade byn för att utbilda bönder i andra områden, så lever kunskapen och träden vidare. De långsiktiga effekterna går inte att ta miste på.

– När vi kom hit fanns inga träd på gården och där vi sitter nu fanns inget gräs. Vi visste inte hur man odlade grödor utan hade enbart kor. Djuren fick drivas långt upp i bergen för att hitta bete under torkan, och ofta kom vi tillbaka med få eller inga djur alls. Nu är allt annorlunda. Utan den här resan hade jag aldrig kunnat betala för våra barns skolavgifter, säger Teresa.

Familjen Clements gård kantas av träd. Träd som ger skydd för vinden, håller jorden på plats och förbättrar jordmånen. Träd som ger ved, timmer, frukt och foder till djuren. Alemreng har inte räknat dem alla, men genom åren har de planterat tusentals, det är han säker på. Han tycker också att området har förändrats, i stort.

– Förr torkade floderna här alltid ut, men nu finns det vatten året om i några av dem. Jag tror att det är tack vare alla de träd som Vi-skogen planterade längs med flodkanterna, berättar Alemreng.

På Alemreng och Teresas gård växer och frodas det, men så fort man lämnar gården slås man av hur verkligheten ser ut för tusentals andra bondefamiljer i Västra Pokot.

På de granngårdar som fortfarande använder traditionellt jordbruk steker solen obarmhärtigt. Och den röda, torra jorden flyger för vinden. Här behövs träd och kunskap i agroforestry.

Plantera träd i Vi-skogen och ta fler familjer som Clements ur fattigdom! Ett träd kostar bara 20 kr.