Träden lyfte Dorothee ur sorgen

Dorothee Mukashema. Foto: Marcus Lundstedt
Dorothee Mukashema. Foto: Marcus Lundstedt
När Dorothee Mukashemas man dog var det som att marken försvann under hennes fötter. Men genom en studiecirkel i trädplantering som startats av Vi-skogen kunde hon resa sig. I dag är hon en förebild för hundratals andra bönder i Rwanda.

Dorothee Mukashema levde ett bra liv i norra Rwanda tillsammans med sin man och fem barn. Maken var tekniker och hade ett litet företag där Dorothee arbetade. På kvällarna, efter jobb och skola, umgicks familjen hemma. Men så dog hennes man plötsligt i en olycka. Familjens liv raserades. Dorothee stod utan försörjning. Till råga på allt krävde mannens familj att få alla tillgångar han lämnat efter sig.

-Jag blev väldigt olycklig, men mina bröder sa åt mig att vara stark. Jag gick till domstol – och vann: jag fick behålla både hus och mark.

Men Dorothee stod fortfarande inför stora utmaningar. Ett socialt trygghetssystem, som det vi känner i Sverige, finns inte i Rwanda. Ofta är människor helt utelämnade till sina egna öden.

Åren efter min makes död hade jag ingen inkomst. För att ha råd med barnens skoluniformer tvingades jag sälja av mark.

Makens bortgång gjorde Dorothee ensam. Men det fick henne också att söka sig nya vänner. Det var genom dem hon kom i kontakt med Vi-skogen. Snart blev hon ledare för olika studiecirklar – och såg möjligheterna att försörja sig genom trädplantering och odling.

-Plötsligt började jag tjäna pengar så att jag kunde investera i gården. Mitt liv förändrades – jag började bli stolt över mig själv och mina barn, som alla kunde gå i skolan. Jag började bli lycklig igen.

Och hjälper andra gör hon. Med Vi-skogens stöd har Dorothee startat upp 20 bondegrupper, med över 600 medlemmar. Grupperna har gått samman och bildat KAB Cooperative, som nyligen blev en partnerorganisation till Vi-skogen. På så sätt kommer kunskaperna från Vi-skogen att leva kvar i området även den dag Dorothee slutar som kooperativets ordförande.

Vi-skogens arbetar med runt 4 000 olika bondegrupper likt de som Dorothee startat.