Träden påminner Francis om hur viktigt det är att ta hand om vår miljö.

Francis Nakitto. Foto Elin Larsson
Francis Nakitto. Foto Elin Larsson
Masaka ligger i centrala Uganda, inte långt från ekvatorn. Här lever många av vad jorden ger. En av dem är 60-åriga Francis Nakitto.

– Här är det, säger Francis och pekar på det stora trädet vid vägkanten.

– Det här är det första trädet jag planterade när jag kom i kontakt med Vi-skogen och nu har det stått här i 25 år.

Hon är född i den lilla byn och har bott här hela sitt liv. Innan Francis kom i kontakt med Vi-skogen levde hon på vad den lilla kaffeodlingen kunde ge. Ett osäkert sätt att försörja familjen. Det räckte med att det regnade för mycket eller att regnet uteblev. En dålig skörd innebar färre mål mat för familjen och inga pengar till skolavgifter.

– Jag kan säga att jag nog inte var en så bra bonde förr. Skördarna lyckades inte och det var svårt, berättar hon.

Träd fanns det nästan inga på familjens gård. Genom Vi-skogen fick Francis utbildning i hållbara jordbruksmetoder och trädplantering. Hennes inställning till träd förändrades helt.

– Trädet fick en ny roll i mitt liv. Varje dag påminner det mig om hur viktigt det är med träd och att ta hand om vår miljö.

Idag odlar Francis inte bara kaffe utan även majs, grönsaker, foder till sina kor, samt har flera fruktträd på gården.

– Förr brukade jag inte odla grönsaker så det hade vi aldrig hemma. Vi åt inte hälsosamt. Men titta på mig nu när vi bara kan gå ut och plocka maten, säger hon och skrattar.

Allt arbete på gården sker idag ur ett hållbart perspektiv. Trädet står i centrum. Löven används som ett näringsrikt foder för djuren samtidigt som kogödsel används som ett naturligt gödningsmedel. Träd är planterade både runt odlingarna och bland grödorna för att binda vatten och bibehålla fukt i jorden. På så sätt är familjens gård bättre rustad även under perioder av torka.

– Jag är lycklig idag. Mina grödor växer och mina träd bekämpar klimatförändringarna, säger Francis.

Bland grödor och träd ligger det ett litet lerhus med lågt tak inte långt från bostaden. Francis öppnar dörren och går in i mörkret.

– Här föddes min dotter och här bodde vi många år, berättar hon.

– Idag lagar jag mat här och varje gång jag går in påminns jag om livet vi levt.

I det lilla köket står en vedsnål spis. Tillsammans med träden är det den hållbara tekniken som förändrat Francis liv mest.

– Idag använder jag 1,5 timme till matlagning, förr tog det mig dubbelt så lång tid, säger hon.

Trots att den vedsnåla spisen kan värma två grytor samtidigt kräver den dessutom mindre ved är när maten lagades på öppen eld. Förr brukade Francis antingen köpa ved eller leta bränsle tillsammans med familjens barn. Idag kan hon ta kvistar från de egna träden.

Francis berättar att hon ofta tar med sig sina barn och barnbarn ut bland odlingarna.

– För mig är det viktigt att sprida kunskaperna vidare. Jag har lärt alla mina barn hur viktigt det är med träd och hållbara jordbruksmetoder, säger hon.

Hon berättar att hennes dotter valt att gå i hennes fotspår då hon sett hur familjens gård förändrats. Även många grannar har sett hur gården har förändrats.

– Jag brukar ge dem trädsticklingar när de frågar mig vad hemligheten är. Jag hoppas de kan dra nytta av kunskapen precis som jag.

Innan Francis fortsätter med dagens sysslor blickar hon ut över gården och ler.

– Jag är så stolt över min gård idag. Det växer och är grönt! Tänk att min familj har lyckats förändra vår gård – våra liv.