Träden som blev en levande skog

Jane Nekesa, Uganda Photo: Vi-skogen
Jane Nekesa, Uganda Photo: Vi-skogen

När Vi-skogen besökte Jane Nekesa 2019 hade hon planterat 3000 ännu små träd. Vid ett besök tre år senare har träden blivit en lummig skog och utökats till 40 000 träd.

Jane är del av projektet Kvinnliga trädhjältar, finansierat av Postkodlotteriet, vars syfte är att återuppbygga naturskogar och samtidigt ge lokalbefolkningen nya sätt att försörja sig.

 

Ta del den passionerade trädodlaren Janes historia här