Den passionerade trädodlaren

Jane Nekesa, Uganda Photo: Vi-skogen
Jane Nekesa, Uganda Photo: Vi-skogen

Vi-skogen träffar Jane Nekesa för första gången 2019. Hon är en av de kvinnliga bönder som ska delta Kvinnliga trädhjältar, ett projekt finansierat av Postkodlotteriet vars syfte är att återuppbygga naturskogar och samtidigt ge lokalbefolkningen nya sätt att försörja sig.

– Området brukade var fullt av träd men med årets lopp har vi förstört miljön genom att hugga ner träd utan att ersätta dem. Med tiden har det utarmat vårt jordbruk, konstaterar Jane vid vårt första möte.

Hon är omringad av trädplantor och har precis påbörjat sin resa där träden kommer förändra hennes liv.

 

Då: Vi-skogen besöker bonden Jane Nekesa i Uganda 2019. Hon hade då planterat lite över 3000 träd. Träden är fortfarande små.

Avskogningen i Uganda har vid projektets början nått en kulmen efter 30 års avskogning där landet förlorat en tredjedel av sina skogar. I det område där Jane Nekesa bor har 90% av skogen skövlats. Decennier av utarmade skogar, klimatförändringar och ett rubbat ekosystem har lett till stora utmaningar för de familjer som lever närmast skogarna och särskilt drabbas kvinnor. Deras skördar har blivit allt sämre och viktig kunskap om hur man brukar jorden har börjat gå förlorad. Det har även blivit allt svårare att hitta ved för att laga mat och koka vatten.

Nu: Vi träffar Jane i det som numera är hennes tillvaro, en lummig skog med över 40 000 träd.

Nu, tre år senare, är situationen för Jane Nekesa och de andra kvinnliga trädhjältarna totalt förändrad. Tillsammans har de gjort skogarna levande igen och ekosystemen har börjat läka. Träden har dessutom löst många konflikter mellan grannarna eftersom de fungerar som naturliga markörer i vem som äger vilken mark. Samtidigt har de själva tagit sig ur fattigdom och blivit självförsörjande entreprenörer.

 

Jane Nekesa och de andra kvinnorna har lärt sig att odla enligt Agroforestry.
– Förut trodde jag att träd och andra grödor inte kunde odlas tillsammans, att träden skulle ta för mycket plats från våra grönsaks- och fruktodlingar, berättar Jane.
Men nu vet hon att det är tvärtom, att träd gör jorden bördig, marken fuktig och att växtligheten frodas. Träden ger också skugga och fungerar som skydd mot hårda vindar som förut kunde blåsa av taken på husen.

Jane har planterat bland annat trädslaget Calliandra vilket växer snabbt och därmed kan hon sälja djurfoder, ved och virke i byn vilket gjort att hennes inkomster ökat.

– Jag kan nu försörja mig själv och min familj och jag kan betala mina barns skolavgifter, säger Jane och berättar stolt om hur hon också odlar svamp och driver en biodling.

Men mest av allt titulerar sig Jane som professionell trädodlare. Och samtidigt som hennes skog växer för var dag inspirerar hon andra kvinnor i området att följa hennes fotspår. Hon har till och med blivit erkänd och fått ett smeknamn långt utanför byn – ”Yuwemba” vilket betyder ”passionerad trädodlare” på swahili.

 

Jane Nekesa kallas för "Yuwemba" - "passionerad trädodlare" på swahili.

Lär dig mer om agroforestry

Vill du veta varför agroforestry är en överlägsen odlingsmetod för både klimatet, ekosystemet och ekonomin?

Läs mer här