FNs globala mål 2030

Vi-skogens klimatkompensation bidrar till att nå fem av de globala målen:

1. INGEN FATTIGDOM

Böndernas inkomster ökar. Kvinnor och män får möjlighet att spara pengar som kan investeras i gården eller i barnens skolgång. Dessutom får bönderna betalt för inlagringen av kol på sin mark.

2. INGEN HUNGER

När träd planteras bland grödor blir marken bördigare och skördarna ökar – familjerna blir både självförsörjande på mat hela året och kan sälja överskottet. Frukt och nötter från träden ger familjerna en mer näringsrik kost och bidrar till minskad undernäring.

5. JÄMSTÄLLDHET

Bönderna utbildas i att driva gården som ett företag, där kvinnan och mannen arbetar jämställt tillsammans och tar gemensamma beslut kring investeringar och utgifter.

13. BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGEN

Genom hållbart jordbruk och agroforestry ökar böndernas motståndskraft mot klimatförändringarna samtidigt som koldioxid binds i träd och mark.

15. EKOSYSTEM & BIOLOGISK MÅNGFALD

Böndernas hållbara odlingsmetoder och plantering av träd återställer utarmad jordbruksmark och ökar den biologiska mångfalden, samtidigt som de bidrar till att återställa ekosystem.