Företagsintervju: Anna Ahlbeck på AktiveraMera - MotionsRace

Anna Ahlbeck. Foto: Björn Lisinski
Anna Ahlbeck. Foto: Björn Lisinski
Företaget AktiveraMera har valt att göra sitt hållbarhetsarbete tillsammans med sina kunder. Genom digitala utmaningar uppmuntras företag och personal att göra mer hälsosamma och miljövänliga val i vardagen. Sedan företaget kopplat ihop vissa utmaningar med välgörenhet bidrar aktiviteterna även till andra människors välmående genom bidrag till organisationer som Vi-skogen.

Linköpingsföretaget AktiveraMera är ett av Vi-skogens stödföretag. Genom verksamhetens tjänst MotionsRace kan deltagare utmana kollegor eller andra företag i en helt digital lagutmaning. Allt sker i en app där deltagarna uppmuntras att samla poäng genom att göra hälsosamma och miljövänliga val under ungefär två månader. Hälsoaktiviteter som träning och promenader samt miljövänliga val, som att ställa bilen och tänka på vattenförbrukningen, ger poäng.

AktiveraMera har valt att göra företagets hållbarhetsarbete tillsammans med sina kunder genom de aktiviteter de erbjuder. På senare år har utmaningarna allt oftare kopplats samman med olika välgörande ändamål. I vissa av AktiveraMeras utmaningar går en del av deltagaravgiften till välgörenhet och det är vinnarlaget som väljer vilken organisation som får pengarna.

– Många deltagare blir ännu mer motiverade till aktivitet när det bidrar till någon annans välmående eller utveckling, berättar företagets ägare och grundare Anna Ahlbeck.

Under många år har AktiveraMera kört en utmaning för företagen som är verksamma i Mjärdevi Science Park i Linköping. I år fick utmaning nytt namn och vände sig till företag i flera Science Parks. Totalt deltog 35 lag från 18 olika företag etablerade i olika Science Parks i både Sverige och Nederländerna. En del av deltagaravgiften i utmaningen gick till välgörenhet. Summan landade på 11 550 kr, som vinnarlaget valde att skänka till Vi-skogen.

– Vi-skogen matchar många av våra aktivitetsteman, särskilt de med koppling till miljö och hållbarhet. Därför har vi valt ut Vi-skogen som en av en handfull organisationer som vinnarna har att välja på, säger Anna.

AktiveraMera har skänkt bidrag till Vi-skogen sedan 2017. Våren 2021 blev de Stödföretag för första gången. Företagets senaste gåva motsvarar 462 planterade träd som bidrar till ett bättre klimat och att fler människor får mat på borden.

Anna Ahlbeck. Foto: Lisa Ahlbeck

AktiveraMera – MotionsRace