Gåvor till Vi-skogen – frågor och svar

Hur används pengarna jag skänker?

Alla produkter, projekt och aktiviteter när du skänker pengar till Vi-skogen eller handlar vår gåvoshop är exempel på vad dina pengar kan användas till. Pengarna används alltid där de gör mest nytta!

Vi-skogen planterar träd som tar människor ur fattigdom.

Att plantera träd tillsammans med grödor i jordbruket bidrar till ökade skördar – både direkt och indirekt. Träden ger frukt, foder till djuren, ved och byggmaterial. Träden gör också att böndernas grödor växer bättre: träden hindrar bördig jord från att spolas bort vid kraftiga skyfall, ger skugga mot stark sol och binder näringsrikt kväve i marken. Att odla träd och grödor tillsammans för en hållbar miljö och bättre levnadsförhållanden är basen i Vi-skogens arbete.

När du ger bort träd, ger en gåva, minnesgåva, handlar i vår gåvoshop, blir månadsgivare eller på annat sätt stödjer Vi-skogen är du med och stöjder vårt arbete för att plantera träd som bekämpar både fattigdom och klimatförändringar.

Vi-skogens metod kallas agroforestry

Ett lite krångligt ord, men en väldigt bra metod för att skapa en bättre miljö och minska fattigdom. Metoden går ut på att låta träd växa bland grödor och boskap, så att alla parter kan dra nytta av varandra. Träden ger bland annat skugga, foder till djuren, kompostmaterial – och faktiskt även fukt i marken.

Ett agroforestryträd bidrar nämligen med mer vatten än det själv konsumerar. Mark där träd växer klarar av att både behålla mer vatten och leda ner mer vatten till grundvattnet. Det mildrar effekterna av såväl torka som översvämningar. Dessutom ”svettas” träd ut vattenånga i luften omkring och svalkar under heta dagar.

Agroforestry bidrar till att återskapa ett naturligt ekosystem. Resultatet blir större skördar, ett behagligare klimat och ökad motståndskraft mot klimatförändringarnas effekter.

Tillbaka till gåvoshopen