Biodling för 75 bönder

19 875 kr

Ge 75 bönder i östra Afrika möjlighet att bli biodlare. Tack vare utbildning, bikupor och skyddsutrustning kan familjerna få en ny hållbar inkomstkälla.

Vad ska det stå på ditt gåvobevis?