Klimatsmarta bönder

79 500 kr

Ge 50 bönder på östafrikanska landsbygden ökad kunskap om klimatförändringarnas effekter och hur familjerna kan bygga upp ett motståndskraftigt jordbruk.

Vad ska det stå på ditt gåvobevis?